Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

CD ROM Dopravní stavby systém jakosti XII. v OK Olomouc

CD ROM Dopravní stavby systém jakosti XII. v OK Olomouc

Na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy ČR a ČKAIT jsou pravidelně vydávány soubory platných dokumentů systému jakosti v oboru pozemních komunikací a staveb drah a na dráze. CD ROM Dopravní stavby XII. obsahuje dokumenty platné k 31. 3. 2013. Dokumenty schválené v průběhu roku 2013 budou nově uvedeny na Profesis on-line, v rubrice Dopravní stavby.
V OK Olomouc si nyní mohou vyzvednout CD zdarma proti podpisu licenční smlouvy osoby autorizované v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, geotechnika a městské inženýrství.
Úřední dny pondělí a středa 8-11.30 a 12.30-16.00 hod.

22. 05. 2013