Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

CD ROM X - Dopravní stavby

CD ROM X - Dopravní stavby

Pro autorizované osoby v oborech Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce, Městské inženýrství a Geotechnika je připraven CD ROM Dopravní stavby X, který si mohou ( pokud tak dosud neučinily ) bezplatně převzít oproti podpisu licenční smlouvy v oblastní kanceláři ČKAIT v době úředních hodin.

10. 11. 2011