Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Certifikát odbornosti

Certifikát odbornosti

Na základě odevzdaných čestných prohlášení k 28. 2. 2013 jsou v kanceláři ČKAIT Olomouc,Jungmannova 12 připraveny k vyzvednutí Certifikáty odbornosti o absolvování IV. běhu CŽV. Certifikáty odevzdané po tomto datu budou tištěny dodatečně.

13. 03. 2013