Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Česká energetická a ekologická stavba / projekt / inovace 2011

Česká energetická a ekologická stavba / projekt / inovace 2011

10. ročník celostátní soutěže zná své vítěze!
ENERGETICKÉ OSCARY z rukou významných osobností! Mottem 10. ročníku byl citát Energie je to, co svět uvádí do pohybu! (Aristotelés, žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského 384-322 BC) Aula ČVUT v Praze – Betlémská kaple byla v úterý 20. 11. 2012 místem slavnostního vyhlášení titulů a cen v celostátní soutěži
ČESKÝ ENERGETICKÝ a EKOLOGICKÝ PROJEKT ČESKÁ ENERGETICKÁ A EKOLOGICKÁ STAVBA ČESKÁ ENERGETICKÁ A EKOLOGICKÁ INOVACE.
Soutěž má dlouhou tradici, letos se konal jubilejní 10. ročník! Odbornou prestiž a společenský význam dokládá zajisté i skutečnost, že se koná již třetím rokem pod záštitou předsedkyně Parlamentu ČR Miroslavy Němcové, předsedy vlády ČR Petra Nečase, resortních ministrů a dalších osobností. Vypisovateli soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR, organizátorem je společnost TOP EXPO CZ. Hlavním partnerem letošního ročníku byla společnost ERSTE CORPORATE BANKING. Tituly oceněným předali zástupci vypisovatelů: Jiří Jirka, náměstek ministra MPO a vedoucí Úřadu ministerstva a Tomáš Tesař, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny MŽP. GALAVEČERA v Betlémské kapli se zúčastnila elita české vědy, energetiky, průmyslu a stavebnictví. Velkou pozornost výsledkům soutěže věnovala ČT 24, která přinesla reportáž již téhož dne ve večerních hodinách a připravuje rozsáhlý pořad informující laickou veřejnost o možnostech, které se aktuálně nabízejí pro dosažení úspor a hospodaření s energií.
TITULY 2011 v kategorii A – STAVBA (rovnocenné – bez určení pořadí)
ÚSLAVA BIOENERGIE a. s.: „Úspory energie v CZT Přeštice“ za vysoce energeticky a ekologicky efektivní řešení zásobování teplem městského sídlištního okrsku. Systém CZT využívá propojení bioplynové stanice a kogeneračních jednotek. Součástí modernizace stávajícího systému vytápění bytových domů a školy je moderní regulace a řízení jeho provozu. ÚSPORNÉ BYDLENÍ s.r.o.: „Přestavba bývalé základní školy na pasivní bytový dům“ za realizaci přestavby nevyužívané školní budovy na bytový dům s dosažením pasivního standardu. Projekt ukazuje možnosti revitalizace objektů občanské vybavenosti s již nefunkčními prvky obvodového pláště a celkovým morálním dožitím.
TITULY 2011 v kategorii B - PROJEKTY (rovnocenné – bez určení pořadí)
Atelier ARS: "Přífařička“ Budova pro pobytové a vzdělávací programy Střediska ekologické výchovy SEVER“ za energeticky vysoce efektivní a ekologicky šetrné řešení stavby a jejích technických systémů. Objekt je lokalizován v podhorské oblasti, čemuž bylo celkové nízkoenergetické řešení plně podřízeno. Dřevostavba je vytápěna pomocí moderních systémů demonstrujících možnosti využití biomasy, solární energie i tepelného čerpadla. Kromě praktického využití se tak stávají tato technologická zařízení součástí výukových procesů. ELK a.s.: „Pasivní dům BUNGALOV 146“ za stavební a technické řešení zajišťující pasivní energetický standard při vytápění, větrání a přípravě teplé vody kombinací vysoce účinné rekuperace tepla, tepelného čerpadla a integrovaným elektrickým bojlerem. Všechny použité stavební materiály a konstrukce vykazují špičkové tepelně izolační vlastnosti a současně odpovídají nárokům na udržitelné stavění. JRD s.r.o.: „Energeticky pasivní bytové domy Park Hloubětín“ za stavbu pasivních bytových domů s vysokým uživatelským komfortem a cenovou dostupností pro všechny generace.
TITULY 2011 v kategorii C – INOVACE (rovnocenné – bez určení pořadí)
HELUZ cihlářský průmysl s.r.o. za inovaci „HELUZ FAMILY 50 2IN1“ za zavedení progresivní technologie výroby cihelných tvarovek umožňujících výstavbu nízkoenergetických objektů. SOR Libchavy s.r.o. za inovaci „Elektrobus SOR EBN 10,5“ za vývoj elektrobusu pro městskou hromadnou dopravu. Kapacita baterií umožňuje dojezdovou vzdálenost 110 až 180 km, což je vhodné zejména pro středně velké aglomerace. Dobíjení akumulátoru lze variabilně řešit s ohledem na konkrétní provozní podmínky. Provoz elektrobusů je ekologicky velmi vhodným opatřením zejména pro oblasti s velmi znečištěným životním prostředím. WIENERBERGER, cihlářský průmysl, a.s.: „Cihla plněná minerální izolací Porotherm 42,5 T Profi“ za inovaci pálené cihelné tvarovky s dutinami vyplněnými hydrofobizovanou minerální vlnou s nižší tepelnou vodivostí. Tento typ cihelné tvarovky umožňuje pořízení nízkoenergetických staveb z jednovrstvého zdiva s velmi dlouhou dobou životnosti. PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.: „Energetické využití odvodněného pivovarského mláta“ Inovace řeší využití mláta jako vedlejšího produktu při výrobě piva v teplárenském zařízení. Mláto je fluidně spalováno, produkovaná pára je využita následně v kogenerační výrobě tepla a elektřiny z biomasy. Více se dočtete v příloze
28. 11. 2012