Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Český energetický a ekologický projekt | stavba | inovace | 2012

Český energetický a ekologický projekt | stavba | inovace | 2012

Celostátní soutěž český energetický a ekologický projekt/stavba/inovace roku 2012 vstupuje již do svého 11. ročníku a součinnost ČKAIT u této akce je již samozřejmostí. Cílem soutěže, tradičně vypisované MPO ČR a MŽP ČR, je prezentovat stavby, projekty a inovace, které významným způsobem snižují energetickou efektivitu a přispívají ke zlepšeni životního prostředí v ČR. Soutěži poskytla záštitu řada osobností, mezi jinými předseda Senátu, oba resortní ministři či rektor ČVUT v Praze. Termín pro doručení přihlášek na adresu pořadatele, společnosti TOP EXPO CZ, je 30. 9. 2013 a věřím, že soutěž bude našimi členy hojně obeslána.

více na http://www.top-expo.cz/ceep-2012/

Předseda ČKAIT Pavel Křeček

09. 09. 2013