Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dopis místopředsedy OHK UL- Výzva členům Ústí n.L.

Dopis místopředsedy OHK UL- Výzva členům Ústí n.L.

Vážení, dovoluji si Vás informovat o tom, že máte možnost aktivně zasáhnout do budoucích změn v územně plánovací dokumentaci UL, v případě Vašeho zájmu vyplňte dotazník, který naleznete na webových stránkách www.ohk-ul.cz a to hlavně v bodu 2 tabulky o Vašich požadavcích na dopravní systémy a územní nároky. Pokud toto mohu přeložit do češtiny, chtějí zpracovatelé Územního plánu UL znát Vaše požadavky na dopravu a využití území v UL. Ostatní kolonky není důležité vyplnit (samozřejmě za Vaši snahu Vám budeme vděčni). Pokud si nebudete vědět rady pošlete Vaše požadavky individuálně, ne v dotazníku, nebo si domluvte se mnou konzultaci. Upozorňuji, že další změny v Územním plánu UL se budou zřejmě dělat v květnu 2038, proto je důležité, abychom Vaše podněty zpracovali v tomto Územním plánu UL. S pozdravem, Mgr. Jiří Kalach místopředseda OHK UL Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem Velká Hradební 8 400 01 Ústí nad Labem sekretariát tel./fax: 475 241 360 e-mail: jelena.smejkalova@mag-ul.cz
02. 09. 2009