Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 10. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 11.11. 2019

Informace o 10. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 11.11. 2019

Informace o 10. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 11.11. 2019

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 7. 10. 2019
2a. Nové úkoly
2b. Rozhodnutí výboru
3a. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2020

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 10 / 2019
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 719 224 Kč = 79 %
- odborná činnost celkem 336 183 Kč = 68 %
celkem režie + odborná činnost 1 055 407 Kč = 75 % (plán 82,34 %)
celkem plán roku 2019 = 1 411 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 7. října
9. – 12. října, Stará Lesná (SK)
Konference „Zakládanie stavieb 2019“.
10. října, Krajská knihovna Karlovy Vary
Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT „Konstrukční řešení pro navrhování bazénů a wellness“, přednášející: Petr Obraz, BASF – PCI ČR., účast celkem 29 osob, členů ČKAIT 29.
14. října, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
15. - 16. října, Ostrava
Rada pro rozvoj profese.
21. října, Praha Betlémská kaple
Slavnostní vyhlášení STAVBA ROKU – pro poruchu auta neabsolvováno.
24. – 27. října, Sofie
Kulatý stůl Bulharské inženýrské komory na téma:
-„Akademické vzdělávání a inženýrská praxe“
-„Aspekty a problémy ve stavebním a investičním procesu v evropských zemích“.
29. října, Kynšperk nad Ohří
Jednání se starostou města a ředitelem Kynšperského pivovaru „Zajíc“ – příprava Adventního setkání.
31. října, Praha - Dolní Břežany
Aktiv sekce „ Městské inženýrství“.
6. – 8. listopadu Písek
Konference „Rekonstrukce a využívání historických budov škol“.
6. listopadu, Krajská knihovna Karlovy Vary
Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT „Práce s fasádami historických budov“,
přednášející: Ing. Pavel Šťastný, Remmers s.r.o., účast celkem 29 osob, členů ČKAIT 29.
11. listopadu, Karlovy Vary OK ČKAIT
Kontrola deníku autorizovaných osob. Pozváno bylo 20 členů ČKAIT.
Kontroly se zúčastnilo 18 pozvaných AO, 2 členové ČKAIT se omluvili, budou pozváni příště.
11. listopadu, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
13. listopadu, Karlovy vary OK ČKAIT
Zasedání SIA – Rady výstavby Karlovarského kraje.

14. listopadu, Praha ČKAIT
Zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
14. listopadu, Praha ČKAIT
Porada tajemnic OK ČKAIT v Praze.
15. listopadu, Praha ČKAIT
Zasedání Ediční rady ČKAIT.
19. listopadu, ABF Praha
Zasedání přípravného výboru veletrhu „Památky, muzea, řemesla 2020“.
21. listopadu, Praha ČKAIT
Zasedání představenstva ČKAIT.
22. listopadu, Praha Betlémská kaple
Setkání Lídrů českého stavebnictví.
23. listopadu, SPŠS Kadaň
Dny stavitelství a architektury ve Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii v Kadani.
27. listopadu, ČKAIT
Porada předsedů OK ČKAIT v centrále ČKAIT.
27. listopadu, Nadace ABF Praha
konference OBNOVA HISTORICKÝCH PAMÁTEK A ÚLOHA ŘEMESEL, jedním z přednášejících bude Ing. Zídek.
28. listopadu, Společenský sál Krajské knihovny KV
Seminář CŽV „Nové mapové a geografické podklady pro projektování“
přednášející: Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel, Zeměměřičský úřad Praha.
28. listopadu, Praha ČKAIT
Řádný sjezd ČSSI.
3. prosince, Praha, divadlo Viola
Vánoční setkání členů SHS ČMS.
7. prosince, Kynšperský pivovar
26. Adventní setkání v Kynšperském pivovaru v Kynšperku nad Ohří
11. prosince, Úřad Práce Karlovy Vary
Jednání Poradního sboru ředitelky Úřadu práce.
12. prosince Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Z+i.
16. prosince, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2b. Rozhodnutí výboru-návrh pro volby kandidátů do orgánů ČKAIT na VH OK
Výbor OK ČKAIT Karlovy Vary nominuje jako kandidáta do představenstva ČKAIT
Ing. Martina Šafaříka.
Výbor OK ČKAIT Karlovy Vary nominuje jako kandidáta do dozorčí rady ČKAIT
Ing. Marka Jírovského.
Výbor OK ČKAIT Karlovy Vary nominuje jako kandidáta do Stavovského soudu ČKAIT
Ing. Michala Odvody.
Výbor OK ČKAIT Karlovy Vary nominuje jako kandidáta do dozorčí komise OK ČKAIT KV Pavla Kapičku, aut. tech.

3a. Program seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2020
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

30. 1.2020 Nové systémy a materiály PCI pro stavební praxi
přednášející: zástupci firmy BASF
4. 2.2020 Vzduchotěsnost budov a Blower door test 2
přednášející: Ing. Jiří Krejča, Blower Door test
5. 3.2020 Vady stavebního díla a práva objednatele z nich vyplývající
přednášející: Dr. Josef Černohlávek, Urge & Černohlávek

2. 4.2020 Využití aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů FN
s fotovoltaickým efektem pro ochranu povrchů staveb, lidského zdraví a
životního prostředí
přednášející: Michal Krabec, Pavel Šefl, KESSL spol. s r.o.
19. 5.2020 Možnosti řešení prostupů požárně dělícími konstrukcemi
přednášející: Vratislav Valenta, Hilti ČR spol. s r.o.
4. 6.2020 30 let české architektury zrcadlem Stavby roku
přednášející: Ing. arch. Radomíra Sedláková, kurátorka sbírek architektury NG,
předsedkyně poroty Stavba roku
19. 6.2020 25. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020,
téma “Město a světlo“
přednášející: referující z ČKAIT, ČSSI, Saské, Bavorské, Durynské, Slovenské,
Polské, Bulharské inženýrské komory a VBI Německo.,

21. 11. 2019