Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 6. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. 6. 2019

Informace o 6. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. 6. 2019

Informace o 6. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. 6. 2019

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 27.5.2019
2a. Nové úkoly
2b. Rozhodnutí výboru
3b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2019

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 05 2019
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 353 643 Kč = 39 %
- odborná činnost celkem 185 748 Kč = 44 %

celkem režie + odborná činnost 539 391 Kč = 38 % (plán 41,66 %)

celkem plán roku 2019 = 1 411 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 27. května

27. května, Karlovy Vary OK ČKAIT
28. května Dominikánský klášter Praha
Slavnostní vyhlášení soutěže „Máme vybráno“ – Společnost ProPamátky.
29. května, Praha ČKAIT
Porada předsedů výboru Oblastí ČKAIT.
30. května, Praha ČKAIT
Jednání Rady pro rozvoj profese a Ediční rady ČKAIT.
6. – 9. června, Cheb + Františkovy Lázně
24. ročník Mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2019“.
14. – 15. června, Ústí nad Labem
Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT.
20. – 23. června, Klášter Teplá
Mezinárodní konference „Inženýrské problémy obnovy památek“.
24. června, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
27. června, CSD NTM Plasy
Vernisáž nové stálé expozice Národního technického muzea v Centru stavitelského dědictví v Plasích „STATIKA HROU“ a vernisáž výstavy „Česká cena za architekturu“- nominované projekty.
10. července, Praha ČKAIT
Zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
5. srpna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2b. Rozhodnutí výboru
Výbor OK ČKAIT schválil rozeslání dotazníku „Řekněte to na rovinu – ČKAIT“ všem členům oblasti ČKAIT Karlovy Vary

3.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT ve 2. pololetí 2019
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

3. 9.2019 Normy a legislativa v elektrotechnice
přednášející“ Ing. Jiří Horák, LPE s.r.o., Brno
10.10.2019 Konstrukční řešení pro navrhování bazénů a wellness
přednášející: Petr Obraz, BASF – PCI ČR
6.11.2019 Práce s fasádami historických budov
přednášející: Ing. Pavel Šťastný, Remmers s.r.o.
28.11.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování
přednášející: Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřičský úřad Praha
6.12.2019 26. Adventní setkání v pivovaru Zajíc v Kynšperku nad Ohří

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat dne 5. srpna 2019
v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 25. 6. 2019

Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

01. 07. 2019