Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 8. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. 9. 2019

Informace o 8. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. 9. 2019

Informace o 8. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. 9. 2019

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 5. 8. 2019
2a. Nové úkoly
2b. Rozhodnutí výboru
3a. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2019

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 08 / 2019
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 575 574 Kč = 63 %
- odborná činnost celkem 249 980 Kč = 51 %

celkem režie + odborná činnost 825 554 Kč = 59 % (plán 66,67 %)
celkem plán roku 2019 = 1 411 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 5. srpna
6. srpna. ČKAIT Praha
Jednání Redakční rady časopisu Z+i.
8.srpna IC ČKAIT
Porada jednatelů IC ČKAIT + jednání exekutivy ČSSI.
14. srpna, ČKAIT Praha
Reakční rada časopisu Stavebnictví.
22. srpna – 25. srpna, Prešov
Účast delegací OK ČKAIT a OP ČSSI Karlovy Vary na 20. setkání regionálních organizací zemí V4. Delegaci ČKAIT tvořili Ing. Martin Flek, člen výboru a Ing. Svatopluk Zídek, předseda výboru a delegaci ČSSI Ing. Jaroslav Korbelář, předseda OP a Ing. Jarmila Korbelářová, předsedkyně revizní komise OP. Setkání se ze služebních důvodů nemohl zúčastnit nominovaný Ing. Pavel Pospíšil, člen výboru OK ČKAIT.
3. září, Společenský sál Krajské knihovny
Seminář CŽV Normy a legislativa v elektrotechnice, semináře se zúčastnilo 8 posluchačů i když si elektrikáři trvale stěžují, že pro ně ČKAIT nic nepořádá. Autorizovaných je celkem 59 z oboru elektro a všichni byli pozváni osobní pozvánkou. Přednášející“ Ing. Jiří Horák, LPE s.r.o., Brno
3. září, Drážďany Saská inženýrská komora
Pracovní schůzka – příprava konference MI KV 2020 s finanční podporou EU v rámci příhraniční spolupráce Euregio Egrensis.
Ing. Zídek a prof. Milke informují o dojmech z konference "Městské inženýrství Karlovarského kraje 2019", která se konala ve dnech 6. až 8. 6. 2019.
Ve vzájemné shodě konstatují, že konference v roce 2019 proběhla úspěšně.
Budoucí konference "Městské inženýrství Karlovarského kraje"
ČSS, ČKAIT a IKS se dohodly, že budou společně pokračovat v pořádání konference "Městské inženýrství Karlovarského kraje", a budou usilovat o získání finanční podpory EU z fondu malých přeshraničních projektů.
Vědecká rada konference se shodla pro rok 2020 na tématu "Město a světlo".
Konference se bude konat – stejně jako v minulém roce – v Chebu, ubytování bude v Chebu a ve Františkových Lázních. Také podmínky financování budou stejné jako minulý rok.
Kvůli lepší účasti na konferenci z německé strany byl termín posunut o týden (s ohledem na svátky
v Německu) a konference se bude konat 19. 6. 2020.
Bude to mít vliv i na "Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje" jejichž hlavní odbornou akcí opět bude konference MI KV 2020.
5. - 8.září, Litomyšl
Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví (EHD)Ú. Účast delegace ČKAIT – Ing. Zídek + Ing. Chromý.
12. září, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
16. září, Karlovy Vary OK ČKAIT
Kontrola deníků autorizovaných osob. Pozváno 20 členů ČKAIT. Dostavilo se 16 členů ČKAIT, 4 se omluvili a budou pozváni v příštím termínu.
16. září, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
18. září, KV - Ostrov – KV, Firma Witte
Jednání poradního sboru ředitelky ÚP Karlovarského kraje.
19. září, KV – Praha – KV, ČKAIT Praha
Řádné zasedání představenstva ČKAIT.
24. září, Praha ABF, Rosmarin Business centrum
Jednání přípravného veletrhu Památky, muzea, řemesla.
29. září, Praha, Obecní dům
Summit architektury a rozvoje.
29. září, Praha NTM
111. výročí založení NTM.
3. – 9. října, Karlovy Vary – Praha – Lodž – Praha – KV
25. jubilejní zasedání Inženýrských organizací zemí V4, Delegace ČKAIT Prof. Ing. Materna, první místopředseda ČKAIT + Ing. Zídek, člen představenstva ČKAIT.
7. října, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

3a. Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT ve 2. pololetí 2019
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84
10.10.2019 Konstrukční řešení pro navrhování bazénů a wellness
přednášející: Petr Obraz, BASF – PCI ČR
6.11.2019 Práce s fasádami historických budov
přednášející: Ing. Pavel Šťastný, Remmers s.r.o.
28.11.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování
přednášející: Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřičský úřad Praha
7.12.2019 26. Adventní setkání v pivovaru Zajíc v Kynšperku nad Ohří
(změna termínu)

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat
dne 7. října 2019
v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 16. 9. 2019
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

23. 09. 2019