Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 9. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 7.10. 2019

Informace o 9. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 7.10. 2019

Informace o 9. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 7.10. 2019

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 09 / 2019
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 650 930,-Kč = 71 %
- odborná činnost celkem 307 953,-Kč = 62 %
celkem režie + odborná činnost 958 883,- Kč = 68 % (plán 75 %)
celkem plán roku 2019 = 1 411 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 16. září
18. září, KV - Ostrov – KV, Firma Witte
Jednání poradního sboru ředitelky ÚP Karlovarského kraje.
19. září, KV – Praha – KV, ČKAIT Praha
Řádné zasedání představenstva ČKAIT.
24. září, Praha ABF, Rosmarin Business centrum
Jednání přípravného veletrhu Památky, muzea, řemesla.
29. září, Praha, Obecní dům
Summit architektury a rozvoje.
29. září, Praha NTM
111. výročí založení NTM.
3. – 6. října, Karlovy Vary – Praha – Lodž – Praha – KV
25. jubilejní zasedání Inženýrských organizací zemí V4, Delegace ČKAIT Prof. Ing. Materna, první místopředseda ČKAIT + Ing. Zídek, člen představenstva ČKAIT.
7. října, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
9. – 12. října, Stará lesná (SK)
Konference „Zakládanie stavieb 2019“.
10. října, Krajská knihovna Karlovy Vary
Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT „Konstrukční řešení pro navrhování bazénů a Wellness“, přednášející: Petr Obraz, BASF – PCI ČR.
14. října, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
15. - 16. října, Ostrava
Rada pro rozvoj profese
21. října, Praha Betlémská kaple
Slavnostní vyhlášení STAVBA ROKU.
24. – 27. října, Sofie
Kulatý stůl Bulharské inženýrské komory na téma:
-„Akademické vzdělávání a inženýrská praxe“
-„Aspekty a problémy ve stavebním a investičním procesu v evropských zemích“
29. října, Kynšperk nad Ohří
Jednání se starostou města a ředitelem pivovaru“ Zajíc“ – příprava Adventního setkání
31. října, Praha - Dolní Břežany
Aktiv sekce „ Městské inženýrství“
6. – 8. listopadu Písek
Konference „Rekonstrukce a využívání historických budov škol“
6. listopadu, Krajská knihovna Karlovy Vary
Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT „Práce s fasádami historických budov“ přednášející: Ing. Pavel Šťastný, Remmers s.r.o.
11. listopadu, Karlovy Vary OK ČKAIT
Kontrola deníku autorizovaných osob. Pozváno bylo 20 členů ČKAIT
11. listopadu, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2b. Rozhodnutí výboru
Výbor OK ČKAIT nominuje jako kandidáta do představenstva ČKAIT Ing. Martina Šafaříka pro volby na Shromáždění delegátů 2020.

3a. Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT ve 2. pololetí 2019
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

28.11.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování
přednášející: Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřičský úřad Praha
7.12.2019 26. Adventní setkání v pivovaru Zajíc v Kynšperku nad Ohří
(změna z původního termínu 6. 12. 2019)

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat
dne 11. listopadu 2019
v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 7. 10. 2019

Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

22. 10. 2019