Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 12.6.2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 12.6.2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 12. 6. 2017

Přítomni: Ing. Miloslav Rychtář Ing. Svatopluk Zídek
Ing. Stanislav Potůček Ing. Pavel Pospíšil
Jana Jágrová Ing. Martin Hovorka

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 12. 5. 2017
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2017

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017 + informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1-5 / 2017.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 365 515 Kč = 41 %
- odborná činnost celkem 151 358 Kč = 31 %
celkem režie + odborná činnost 516 873 Kč = 37 % (plán 41,6 %)

celkem plán roku 2017 = 1 381 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 22. května 2017

Příprava medailonů k jubileu členů OK ČKAIT KV pro Z+i
Číslo 3/2017 - Ing. Miroslav Krössl 75 – garant Ing. Pospíšil - splněno

23. května, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV – „Pasivní požární ochrana stavebních konstrukcí v rámci bytové a občanské výstavby“
- přednášející: Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, FS ČVUT Praha,
Katedra konstrukcí pozemních staveb. Přítomno 30 účastníků – všichni členové ČKAIT.
23. května, Horní Slavkov
Jednání u starosty města – podrobné projednání programu odborné exkurze MI KV 2017.
30. května, Praha Klášter Dominikánů
Konference ProPamátky + slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže „Máme vybráno“.
31. května, Praha ČKAIT
Porada předsedů Oblastí ČKAIT.
1.června, Praha
Sympozium „Industriální stopy“ – Drobné a opuštěné industriální památky
regionálního významu.
2.-3. června, Brno
Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT.
8. června Karlovy Vary
První den konference MI KV 2017
- odborná exkurze do Horního Slavkova a Lokte
- společenský večer přednášejících a čestných hostů s představiteli města a kraje v restauraci Becherplatz.
9. června Karlovy Vary
Druhý den konference MI KV 2017.
- Konference v hotelu Thermal
- Slavnostní večer DSA KK v Karlovarském městském divadle.
Konference se zúčastnilo celkem 132 účastníků, z toho 44 cizinců
10. června Karlovy Vary
Třetí den konference MI KV 2017.
- Odborná exkurze - zámky - Valeč, Chyše, Štědrá
- 10. června Karlovy Vary
12. června, Karlovy Vary OK ČKAIT
- Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
Příprava medailonů k jubileu členů OK ČKAIT KV pro Z+i
Číslo 4/2017 - Ing. Petr Kuneš, CSc., autor Zídek
Číslo 5/2017 – Ing. Jiří Leitgeb 65, garant Ing. Zídek
Jan Horník 90, garant Ing. Zídek
Jubileum paní Marie Tomanové – 80 let (22. 8.) výbor schválil udělení Pamětního listu předsedy ČKAIT.

15. června, Praha ČSSI
Zasedání prezidia ČSSI
15. června ČKAIT
Příprava Almanachu k 25. výročí ČKAIT
15. června, Praha Betlémská kaple
Vyhlášení „Dopravní stavby roku“
19. června Praha AIP
Řádné jednání vedení AIP
21. června, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu ESB
21. června, Praha ČKAIT
Porada – Hlasování veřejnosti „Stavba století“
22. června, Karlovy Vary - Krajská knihovna
Seminář CŽV - Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihel systému HELUZ
– nové trendy a poznatky
přednášející: Ing. Zdeněk Kobza, Ing. Pavel Heinrich, HELUZ, cihlářský průmysl, v.o.s.
23. června, Klášter Teplá
Odborná exkurze do Kláštera Teplá + Hroznatovy akademie + odhalení pamětní desky J.W. Goetha
12. července, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví
9. srpna, Praha ČKAIT
Ediční rada ČKAIT
10. srpna, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Z+i
14. srpna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 2. pololetí 2017
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary; Závodní 378/84

12. září, BIM v dopravních stavbách
12. října, Sanace zděných a betonových konstrukcí
14. listopadu, Energetická náročnost budov 2017
14. prosince, Keramické obklady a dlažby — velké formáty, vady obkladů a dlažeb v
praxi

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se bude konat
dne 14. srpna 2017
v 15 hodin v kanceláři OK Karlovy Vary

V Karlových Varech 13. 6. 2017
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

19. 06. 2017