Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 14.3.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 14.3.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 14. 3. 2016

  1. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2016
   + informace výboru OK

   Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
   Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
   za období 1. 1. 2016 – 31. 1. 2016
   Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:

   • režie celkem Kč = 9 %
   • odborná činnost celkem Kč = 4 %

   celkem režie + odb. činnost Kč = 8 % plán 8,33
   celkem plán roku 2016 = 1 370 000,00 Kč

  2. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 15. února 2016
   15. února, Karlovy Vary ČKAIT
   Jednání výboru OK ČKAIT KV.
   17. února, zasedací místnost ČSSI Praha
   Řádná schůzka výboru „Industriálních stop“
   Jednání INCHEBA Praha, veletrh „Památky – Řemesla“ ve dnech 4.- 5. listopadu 2016
   22. února, Karlovy Vary OK ČKAIT
   Pracovní schůzka – příprava 20. ročníku Soutěže studentů SPŠS. Za účasti zástupců škol.
   25. února, ČSSI Praha
   Řádné zasedání prezidia ČSSI
   25. – 26. února, Ostrava
   Zasedání vědecké rady Konference Městské inženýrství KV 2016
   29. února, Karlovy Vary OK ČKAIT
   Kontrola deníků autorizovaných osob Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj. Kontroly se zúčastnilo 14 pozvaných AO, 5 členů ČKAIT se omluvilo. Ing. Honéger, který již byl pozván na kontrolu deníku AO pozván 8x se tentokrát ani neomluvil. Veškerá korespondence k této kontrole byla předána k dalšímu řízení na DR ČKAIT Praha.
   8. března Karlovy Vary, Krajská knihovna
   Seminář CŽV - Navrhování ochrany staveb před nežádoucím působením vody a vlhkosti
   podle směrnice ČHIS 01-2. část
   přednášející: Ing. Luboš Káně, ČHIS při ČSSI
   Semináře se zúčastnilo 34 osob – všichni členové ČKAIT.
   8. března Karlovy Vary, OK ČKAIT
   Řádné zasedání SIA Karlovarského kraje – krajské rady výstavby
   9. 3. – 11.3. Piešťany
   Konference STATIKA na pozvání Spolku statiků a SKSI
   10. března, Brno ČKAIT
   Řádné zasedání redakční rady Z+i
   10. března až 11.března, Piešťany
   Zasedání redakční rady\ publikace Inženýrské stavby zemí V4 – III. díl + Účast na části konference „Statika 2016“ jako česný host Spolku statiků Slovenska a SKSI.
   12. března, CSD NTM Plasy
   Účast na slavnostním otevření návštěvnického provozu pro veřejnost. S Mgr. Koderou dohodnuty podrobnosti konání odborné exkurze do CSD NTM, která se uskuteční dne
   2. dubna 2016.
   14. března, Karlovy Vary ČKAIT
   Jednání výboru OK ČKAIT KV
  3. Seznámení s průběhem jednání představenstva ČKAIT 11. února v Brně
   Ing. Zídek seznámil na základě zápisu z představenstva ČKAIT členy s výsledky jednání dne 11. 2. 2016 v Brně.
  1. Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
   14. března, Karlovy Vary ČKAIT
   Jednání výboru OK ČKAIT KV
   17. března, Praha ČKAIT
   Řádné zasedání redakční rady Stavebnictví
   18. března, Praha IC ČKAIT
   Jednání přípravného výboru Inženýrského den pořádaného dne 20. 4. na Stavebních veletrzích v Brně.
   18. března, Praha ČSSI
   Řádné zasedání exekutivy ČSSI
   18. března, Praha
   Slavnostní setkání představitelů ČKAIT se zástupci státní správy v předvečer Shromáždění delegátů ČKAIT.
   19. března, Praha hotel PYRAMIDA
   Řádné jednání Shromáždění delegátů ČKAIT.
   Za OK ČKAIT se zúčastní:
   • Ing. Martin Hovorka
   • Ing. Michal Odvody
   • Ing. Pavel Pospíšil
   • Ing. Stanislav Potůček
   • Ing. Miloslav Rychtář
   • Ing. Svatopluk Zídek

   Všichni delegáti dnes účast potvrdili.
   21. března, Praha AIP
   Řádné zasedání vedení Asociace inovačního podnikání.
   30. března, Praha ČKAIT
   Zasedání Rady pro rozvoj profese.
   31. března – 1. dubna, Žatec
   Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, téma Kulturní dědictví a regionální tradice.
   2.dubna – 6.dubna, Krakov (PL)
   Aktivní účast na památkářské konferenci EKIR v Krakově. Přednesena přednáška o 15 letech činnosti Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI.
   5. dubna, Karlovy Vary - Krajská knihovna
   Seminář celoživotního vzdělávání ČKAIT téma Efektivní rozpočtování a kalkulace staveb přednášející: Ing. Michal Hanák, ÚRS Praha, a.s.
   11. dubna, Karlovy Vary ČKAIT
   Jednání výboru OK ČKAIT KV

  2. Organizační záležitosti
   • žádost o poskytnutí příspěvku na zahraniční zájezd,
   • nominace členů Oblasti ČKAIT do poroty soutěže Stavba karlovarského kraje
   • nominace porotců pro Soutěž středních průmyslových škol stavebních

   Výbor Oblasti projednal

   1. žádost Ing. Jana Froňka z 22. Února o přiznání příspěvku na odbornou exkurzi ve dnech 9. - 14. 6. 2016 do Dánska, s přiznáním příspěvku souhlasí.
    Ing. Froněk patří mezi aktivní členy oblasti ČKAIT.
   2. žádosti Ing. Oty Řezanky, Ing. Jiřího Ševčíka a Ing. Petra Krále o přiznání příspěvku na odbornou exkurzi ve dnech 9. - 13. 4. 2016 do Paříže, s přiznáním příspěvku výbor souhlasí.

   Výbor Oblasti nominuje jako porotce do soutěže Stavba Karlovarského kraje

   • Ing. Stanislava Potůčka
   • Ing. Pavla Pospíšila

   Výbor Oblasti nominuje jako porotce do Soutěže středních průmyslových škol stavebních

   • Ing. Miroslava Rychtáře
   • Milana Štěpánka, aut. stav.
15. 03. 2016