Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 16.1.2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 16.1.2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. 1. 2017

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 19. 12. 2016
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2017

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2016 + informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary – bude doplněno po dodání výsledků
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1-12/ 2016.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 874 235 Kč = 98 %
- odborná činnost celkem 500 237 Kč = 105 %
celkem režie + odborná činnost 1 374 471 Kč = 100 % (plán 100%)
celkem plán roku 2016 = 1 370 000 Kč

Plán roku 2017

- režie celkem 899 000 Kč = 100 %
- odborná činnost celkem 482 000 Kč = 100 %

celkem režie + odborná činnost 1 381 000 Kč = 100%

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 19. prosince 2016
9.-10. ledna, Ostrava
Přísedící doktorandských zkoušek na FSv VŠB – TU Ostrava
11. ledna, Praha ČSSI
Jednání výboru Industriální stopy
12. ledna, ČSSI
Řádné zasedání exekutivy ČSSI
13. ledna, ČKAIT Praha
Zasedání přípravného výboru Inženýrského dne na BVV
16. ledna, Karlovy Vary
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.a Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
19. ledna 2017, Karlovy Vary Krajská knihovna
Seminář CŽV - Smlouvy ve výstavbě
přednášející: JUDr. Alena Bányaiová, CSc., AK Praha
20. ledna, OK ČKAIT Karlovy Vary
Kontrola hospodaření OK ČKAIT Karlovy Vary Dozorčí radou ČKAIT
19.-20. ledna, Mnichov
Inženýrský den Bavorské inženýrské komory. Delegace ČKAIT: Ing. Špalek, Ing. Hladík, Ing. Zídek
23. ledna, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Řádná Valná hromada Oblasti ČKAIT - Karlovarský kraj.
24. ledna, Karlovy Vary – Krajský úřad
Jednání s hejtmankou Karlovarského kraje Mgr. Vildumetzovou.
25. ledna, Karlovy Vary Arch 93, 16 hodin
Přednáška Ing. Balíka, CSc., přímého účastníka – otevření nevykradené hrobky v Abúsíru.
26. ledna, Klášter Teplá
Přípravná schůzka vernisáže pamětní desky JWG a s ní spojenou odbornou exkurzí do kláštera a Hroznatovy akademie + slavnostní koncert.
30. ledna ČKAIT Praha
Jednání IC ČKAIT o vydávání časopisu Z+i
10. února, ČKAIT Praha
Zasedání přípravného výboru Inženýrského dne na BVV- zřejmě závěrečné.
13. února, Karlovy Vary 13 hodin
První přípravná schůzka organizátorů soutěže SPŠS se zástupci škol.
13. února, Karlovy Vary 15 hodin
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

Příprava Medailonů k jubileu členů OK ČKAIT KV pro Z+i
Číslo 1/2017 - nikdo
Číslo 2/2017 - Jaroslav Brož.80 let – garant Ing. Zídek,
Ing. Radko Moschner 85 – garant Ing Šteiner
Číslo 3/2017 - Ing. Miroslav Krössl 75 – garant Ing. Pospíšil
Číslo 4/2017 - nikdo
Číslo 5/2017 – Ing. Jiří Leitgeb 65, garant Ing. Zídek
Jan Horník 90, garant Ing. Zídek

2. c Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2017

22. 2.2017 Sanace zateplovacích systémů, terasy a balkony se zárukou 12
let, sanace zdiva a betonu přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, Petr Obraz, BASF ČR
9. 3.2017 Problematika vybraných způsobů namáhání železobet. prvků a
jejich posouzení dle EN a moderní způsob výpočtu a posouzení
ocelových styčníků a kotvení přednášející: Ing. Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna, IDEA RS, s.r.o.
25.4.2017 Inženýrský den na BVV v Brně
Téma : „Návrat života do historických center měst“ - viz příloha 1
4. 5.2017 Velká novela stavebního zákona přednášející: JUDr. Vladimíra Sedláčková, odbor stavebního řádu,
Ministerstvo pro místní rozvoj
23. 5.2017 Pasivní požární ochrana stavebních konstrukcí v rámci bytové a
občanské výstavby přednášející: Ing. Marek Pokorný, Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, FS
ČVUT Praha
9. 6. 2017 22. Mezinárodní konference městské inženýrství
Karlovy Vary 2017 na téma “Městský inženýr - městský architekt“
přednášející: ČKAIT, ČSSI, Slovenská inženýrská komora, Bavorská
inženýrská komora, Saská inženýrská komora, Durynská inženýrská
komora, VBI.
22. 6.2017 Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihel systému HELUZ
– nové trendy a poznatky přednášející: Ing. Zdeněk Kobza, Ing. Pavel Heinrich, HELUZ, cihlářský
průmysl, v.o.s.

PŘÍLOHA 1
Informace o Inženýrském dni 2017
Konference „Návrat života do historických center měst“
Konference Návrat života do historických center měst bude pořádána jako:
- Inženýrský den ČKAIT
- Setkání představitelů evropských inženýrských organizací
- Zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno a veletrhu URBIS
Termín a místo konání:
- Středa, 26. dubna 2017
- Brno - Výstaviště
- Začátek v 10:00 hod.
Moderátor celé konference. Prof. Materna, místopředseda ČKAIT
Úvodní blok
- Garant tématu (moderátor bloku) - Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., vrchní ministerský rada MK Ministerstvo kultury,
- Ministerstvo pro místní rozvoj
- Národní památkový ústav
- ICOMOS
- Veřejný ochránce práv - ombudsman
- Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
Prezentace realizovaných projektů – malá a střední města
- Garant tématu (moderátor bloku) – Ing. Zídek – ČKAIT / ČSSI
- Havlíčkův Brod
- Kadaň
- Příbor
- Slavonice
Prezentace realizovaných projektů – velká města + Slovensko
- Garant tématu (moderátor bloku) – p. Honzárek, předseda SHS ČMS
- Opava
- Brno
- Trnava
Cílová skupina:
- Členové ČKAIT, ČSSI
- Státní správa, samospráva
- Stavební úřady
- NPÚ a jeho územní odborná pracoviště
- Odborná veřejnost
- Cca 200-250 osob

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se koná
dne 13. února 2017 v 15 hodin v kanceláři OK Karlovy Vary

V Karlových Varech 17. 1. 2017

Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

23. 01. 2017