Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 16.5.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 16.5.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16.5.2016

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 11. dubna 2016
1c. Seznámení s průběhem zasedání představenstva ČKAIT dne 14. 4. 2016
2a. Nové úkoly
2b. Nominace k účasti na maturitách na střední průmyslové škole v Kadani
2c. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2016

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2016
+ informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1. 1. 2016 – 31. 3. 2016
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 212 295 Kč = 24 %
- odborná činnost celkem 101 648 Kč = 21 %
celkem režie + odb. činnost 313 943 Kč = 23 % (plán 25 %)

celkem plán roku 2016 = 1 370 000,00 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 11. dubna 2016
14. dubna, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT
14. dubna, Praha ČSSI
Řádné zasedání výboru platformy Industriální stopy
15. dubna, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví
19.dubna, Praha Španělský sál Pražského hradu
Vyhlášení historického města roku 2015, historickým městem roku se stalo město Příbor
19. dubna, Brno – Fakulta Stavební VUT Brno
Ouvertura Stavebních veletrhů Brno + představení Stavební knihy 2016
20. dubna, Brno, BVV
Inženýrský den ČKAIT & ČSSI – Voda – povodně - sucho
20. dubna, Brno, BVV
Řádné zasedání prezidia ČSSI
25. dubna, Karlovy Vary – Krajský úřad
Beseda na téma výstavby rozhledny a lanovky – Vítkova hora. Přítomno 30 účastníků z toho 13 členů ČKAIT
27.dubna, Karlovy Vary, Plasy
Jednání se starostou města, ředitelem CSD NTM a kastelánem kláštera na témata:
- Odborná exkurze 9. 6. 2016 v rámci konference MI KV 2016
- Představení knihy „Tradiční vápenné omítky“ v CSD
- Možnost uspořádání Adventního setkání v Plasích
27. dubna, Karlovy Vary, budova ARCH 93 v Karlových Varech
Přednáška Ing. Michaela Balíka, CSc. - téma islámská architektura a soužití s islámskou menšinou – pořádáno ve spolupráci s OP ČSSI Karlovy Vary. Přednášky se zúčastnilo 21 posluchačů.
5. května, Praha ČKAIT
Řádné zasedání Dozorčí rady IC ČKAIT
9. května, Karlovy Vary, kancelář ČKAIT
Kontrola deníků autorizovaných osob. Z pozvaných 20 autorizovaných osob se dostavilo 15 osob, (2 se ani neomluvili).

9. května, Mariánské Lázně
Jednání s primátorem města a ředitelkou lázní Mariánské Lázně – téma vydání knihy “Velká rekonstrukce kolonády v Mariánských Lázních“
10. května, Praha NTM
Konference Památky sportu ve stavebnictví a architektuře
11. května, Praha ČKAIT
Porada předsedů výborů Oblastních kanceláří ČKAIT- 10 hodin
11. května, Praha NTM
Vernisáž výstavy Civitas Carolina
16. května, Karlovy Vary ČKAIT
Jednání výboru OK ČKAIT KV

1c. Seznámení s průběhem zasedání představenstva ČKAIT dne 14. 4. 2016 a poradou předsedů Oblastí ČKAIT dne 11. 5. 2016.
Ing Zídek seznámil dle zápisu z jednání představenstva přítomné s průběhem zasedání představenstva ČKAIT dne 14. 4. 2016
Ing Zídek seznámil dle poznámek z jednání předsedů přítomné s průběhem zasedání dne 11. 5. 2016

2.a Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
17. května, Praha ČKAIT
Řádné jednání redakční rady časopisu Stavebnictví
18. května, Karlovy Vary – Magistrát města
Tisková konference ke Dnům stavitelství a architektury 2016
19. května, Brno ČKAIT
Řádné jednání redakční rady časopisu Z+i
26.května, Praha ČSSI
Řádné zasedání exekutivy ČSSI
27. – 28. Května, OK ČKAIT Pardubice
Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT
31. května, Karlovy Vary – hrad Kost
Slavnostní představení zlaté mince ČNB – hrad Kost.
31. května Praha,
Slavnostní večer konference „Máme vybráno“- Pro Památky
9 června, Plasy -. Karlovy Vary
Zahájení konference MI KV 2016 – odborná exkurze CSD NTM Plasy + neoficiální setkání čestných hostů a přednášejících s představiteli města Karlovy Vary a Karlovarského kraje
10. června, Karlovy Vary – hotel Thermal + Městské divadlo
21. ročník mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovy Vary 2016“
+ slavnostní večer ke Dnům stavitelství a architektury Karlovarského kraje
11. června, Karlovy Vary – Krásný Dvůr – Žatec – Karlovy Vary
Závěrečný den konference – odborná exkurze pro zájemce po trase KV - Krásný Dvůr – Žatec - KV
13. června, Karlovy Vary ČKAIT
Jednání výboru OK ČKAIT KV

2b. Nominace k účasti na maturitách na střední průmyslové škole v Kadani

Termíny:
16. - 18. 5. 2016 - třída 4. MS - Management ve stavebnictví,
třídní Ing. Lenka Hrdinová, předseda Ing. Věra Provazníková (Ústí n. L.)
23. – 25 .5. 2016 - třída 4.A – Stavebnictví,
třídní Mgr. Ivana Schindlerová, předseda Ing. Petr Bandas (Ústí n. L.)

Výbor Oblasti pověřuje účastí na maturitách SPŠS v Kadani následovně:
dne 16.5. – Ing. Zídek
dne 24.5. – Ing. Potůček
dne 23.5. – Ing. Vávra

2.c Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT ve 2. pololetí 2016

20. 9.2016 BIM projektování v praxi
Ing. arch. Jan Beneš, Projekt AA
18.10.2016 Hydroizolace staveb – vady, chyby při montáži
obkladů a dlažeb – systémy PCI pro bazény
a wellness – balkonové systémy PCI – balkony
a terasy se zárukou – novinky
Petr Obraz, produktový manažer PCI
7.11.2016 Dokumentace staveb – metodická pomůcka
A 3.19 – PROFESIS 2016
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT
8.12.2016 Bezbariérové užívání dopravních staveb
Ing Renata Zdařilová, Ph.D., FS VŠB TU Ostrava, viceprezidentka ČSSI

25. 05. 2016