Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 22.5.2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 22.5.2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 22.5.2017

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 10.4.2017
2a. Nové úkoly
2b. Schválení nominace přísedících na maturitách ve SPŠS v Kadani
2c. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2017

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017
+ informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary – bude doplněno po dodání výsledků
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1-4/ 2017.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 293 536 Kč = 33 %
- odborná činnost celkem 110 281 Kč = 23 %
celkem režie + odborná činnost 403 818 Kč = 29% (plán 33 %)

celkem plán roku 2017 = 1 381 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 10. dubna 2017

Jmenování zástupců OK ČKAIT do poroty soutěže „Stavby Karlovarského kraje“
Jako zástupci za naši Oblast byli jmenováni:
- Ing. Pavel Pospíšil
- Ing. Stanislav Potůček.
Oba jmenovaní se jednání zúčastní.
18. dubna, Praha - Španělský sál Pražského hradu
Vyhlášení historického města roku . zvítězilo město Jičín.
19. dubna, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
19. dubna, Praha ČKAIT
Zasedání dozorčí rady IC ČKAIT.
20. dubna, Praha ČKAIT
Zasedání nově zvoleného představenstva ČKAIT- podána informace o průběhu jednání.
21. dubna, Praha ČKAIT
Zasedání přípravného výboru celostátní soutěže SPŠS.
24. dubna, Praha ČSSI
Zasedání výboru Industriální stopy – příprava konference 1. června.
25. dubna Brno Rektorát VUT Brno
Ouvertura Stavebních veletrhů Brno. Akce proběhla za dobré účasti a byla hodnocena kladně - bude článek v Z+i číslo 3/2017.
26. dubna, Brno BVV
Inženýrský den – konference „Návrat života do historických center měst“. Akce proběhla z dobré účasti a byla hodnocena kladně - bude článek v Z+i číslo 3/2017.
26. dubna, Brno BVV
Zasedání prezidia ČSSI.
4. května, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV „Velká novela stavebního zákona“, přednášející: JUDr. Vladimíra Sedláčková, odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj. Semináře se zúčastnilo celkem 48 účastníků z toho 48 členů ČKAIT.
4.- 8. května, Hamburk
Odborná exkurze IC ČKAIT.
9. května, Praha ČKAIT
Zasedání Ediční rady ČKAIT.
11. května, Praha ČKAIT
Zasedání Rady pro rozvoj profese.
12.- 15. května, Víglaš - Slovensko
Slavnostní vyhlášení Nadace „Vígláš 21“ – kulturou za trvale udržitelný rozvoj.
16. května, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví
17.- 19.května, Bratislava
Inženýrský den SKSI – 25. výročí založení.
22. května, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.a Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
Příprava medailonů k jubileu členů OK ČKAIT KV pro Z+i

Číslo 3/2017 - Ing. Miroslav Krössl 75 – garant Ing. Pospíšil
Číslo 4/2017 - nikdo
Číslo 5/2017 – Ing. Jiří Leitgeb 65, garant Ing. Zídek
Jan Horník 90, garant Ing. Zídek
Jubileum paní Marie Tomanové – 80 let (22. 8.) výbor schválil udělení Pamětního listu předsedy ČKAIT.

23. května, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV – „Pasivní požární ochrana stavebních konstrukcí v rámci bytové a občanské výstavby“ - přednášející: Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, FS ČVUT Praha, Katedra konstrukcí pozemních staveb.
23. května, Horní Slavkov
Jednání u starosty města – podrobné projednání programu odborné exkurze MI KV 2017.
30. května, Praha Klášter Dominikánů
Konference ProPamátky + slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže „Máme vybráno“.
31. května, Praha ČKAIT
Porada předsedů Oblastí ČKAIT.
1.června, Praha
Sympozium „Industriální stopy“ – Drobné a opuštěné industriální památky
regionálního významu.
2.-3. června, Brno
Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT.
8. června Karlovy Vary
První den konference MI KV 2017
- odborná exkurze do Horního Slavkova a Lokte
- společenský večer přednášejících a čestných hostů s představiteli města a kraje v restauraci Becherplatz.
9. června Karlovy Vary
Druhý den konference MI KV 2017
- Konference v hotelu Thermal
- Slavnostní večer DSA KK v Karlovarském městském divadle.
10. června Karlovy Vary
Třetí den konference MI KV 2017.
- Odborná exkurze - zámky - Valeč, Chyše, Štědrá
12. června, Karlovy Vary OK ČKAIT
- Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.b Schválení nominace přísedících – Maturity SPŠS Kadaň
k účasti na maturitách byli nominováni:
Ing. Josef Vávra : 17.5. – 18.5.2017
Ing. Stanislav Potůček: 22.5. – 23.5.2017

2.c Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2017

9. 6. 2017 22. Mezinárodní konference městské inženýrství
Karlovy Vary 2017 na téma “Městský inženýr - městský architekt“
přednášející: ČKAIT, ČSSI, Slovenská inženýrská komora, Bavorská
inženýrská komora, Saská inženýrská komora, Durynská inženýrská
komora, VBI.
22. 6.2017 Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihel systému HELUZ
– nové trendy a poznatky
přednášející: Ing. Zdeněk Kobza, Ing. Pavel Heinrich, HELUZ, cihlářský
průmysl, v.o.s.

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se bude konat dne 12. června 2017 v 15 hodin v kanceláři OK Karlovy Vary

V Karlových Varech 13. 6. 2017
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

24. 05. 2017