Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 27.9.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 27.9.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 27.9.2016

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 15. srpna 2016
2a. Nové úkoly
2b. Schválení příspěvku na zájezd do Polska
2c. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2016

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2016 + informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1. 1. 2016 – 31. 8. 2016
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 571 710 Kč = 64 %
- odborná činnost celkem 319 685 Kč = 67 %
celkem režie + odborná činnost 891 396 Kč = 65 % (plán 67 %)
celkem plán roku 2016 = 1 370 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 15. srpna 2016
16. srpna, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
16. srpna Praha –NTM- železniční muzeum (Masarykovo nádraží)
Vernisáž NTM – Legiovlak.
19. srpna, Karlovy Vary, Obchodní centrum Fontána
Vernisáž výstavy 150 let SIA – pořádá OP ČSSI + OK ČKAIT za finančního přispění Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.
26. srpna, Chomutov, Železniční depozitář NTM
Den otevřených dveří Železniční depozitář NTM – zahájení.
30. srpna Praha – ČKAIT
Zasedání výboru platformy „Industriální stopy“.
2.-3. září, Slavonice
Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví.
8.- 11. září, Miskolc
Zasedání představitelů regionálních inženýrských organizací – tak zvaná Malá V4.
Karlovarská delegace: Ing. Korbelář, Ing, Korbelářová, Ing. Pospíšil, Ing. Zídek.
12. září, Karlovy Vary – kontrola deníků AO
Bylo pozváno 20 členů, 5 se jich omluvilo, 2 se neomluvili. Ing. Honéger se již poněkolikáté nedostavil a tentokrát se ani neomluvil, celá záležitost byla předána k dalšímu šetření Dozorčí radě ČKAIT Praha.
15. září, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT.
16.-17. září, Skalica – Slovensko
Tradiční setkání českých a slovenských inženýrů „Na hranici“.
20. září, Karlovy Vary
Seminář CŽV - BIM projektování v praxi , přednáší Ing. arch. Jan Beneš, Projekt AA.
Účast 35 posluchačů – členů ČKAIT.
21. září, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
22. září, Praha ČSSI
Řádné zasedání prezidia ČSSI.
26. září, Praha Asociace inovačního podnikání
Řádné zasedání vedení AIP.
27. září, Karlovy Vary – OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.
2.a Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
28. září – 1. říjen, Sofia
Zasedání představitelů inženýrských organizací evropských zemí na téma Honorářové řády a oceňování inženýrských výkonů v evropských zemích.
1.října, Odborná exkurze + Varhanní koncert Klášter Teplá
Odborný průvodce-vedoucí rekonstrukce Hroznatovy akademie Petr Stránský, firma BOLID).
Koncert doc. Jaroslav Tůma.
5. října, Praha
Pracovní porada příprava inženýrského den 2017 - téma „Návrat života do historických center měst“.
6.- 8. října Budapešť
Zasedání představitelů inženýrských organizací zemí Visegradské čtyřky.
Delegace ČSSI doc, Kuda, Ing. Vokurka, Ing. Zídek
Delegace ČKAIT Prof. Ing. Alois Materna, Ing. František Mráz
11. října, Praha
Pracovní schůzka s ředitelem odboru památkové péče Ministerstva kultury Mgr. Jiřím Vajčnerem, Ph.D.
12.- 14. října, Vysoké Tatry (SK)
Aktivní účast příspěvkem na konferenci „Zakládání staveb“ pořádané Spolkem statiků Slovenska a SKSI.
17. října, Praha ČKAIT
Jednání redakční rady časopisu Stavebnictví.
18. října, seminář CŽV
Hydroizolace staveb–vady, chyby při montáži obkladů a dlažeb – systémy PCI pro bazény a wellness – balkonové systémy PCI – balkony a terasy se zárukou – novinky
Přednáší: Petr Obraz, produktový manažer PCI.
18. října, Praha Staroměstská radnice,
Cyklus SMART CITY 2016 - 3. celostátní konference Trendy evropského stavebnictví. V nově zrekonstruovaných prostorách Sálu architektů bude hlavním diskutovaným tématem PŘESTAVBA A VYUŽITÍ BROWNFIELDS V PRAZE A ČR.
20. října, Praha ČKAIT
Porada předsedů Oblastí ČKAIT.
21. října, Karlovy Vary, Kadaň
Jednání s místopředsedou Inženýrské komory Thüringen na téma prohloubení spolupráce Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje a Střední průmyslovou školou a OA v Kadani s IK Thüringen.
24. října, Praha ČSSI
Pracovní porada platformy „Industriální stopy“.
25.-27..října, Bratislava SKSI
Jednání o prohloubení spolupráce Informačního centra ČKAIT se slovenskými kolegy.
31. října, Karlovy Vary
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

04. 10. 2016