Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 28.11.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 28.11.2016

Informace z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 28.11.2016

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2016
+ informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1-9/ 2016.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 720 596 Kč = 81 %
- odborná činnost celkem 359 272 Kč = 75 %
celkem režie + odborná činnost 1 079 868 Kč = 79% (plán 83 %)
celkem plán roku 2016 = 1 370 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 31. října 2016
1. listopadu, Karlovy Vary
Jednání přípravného výboru Inženýrského dne 2017 – téma „Návrat života do historických center měst“.
3. listopadu, Praha
Jednání u předsedy ČKAIT s delegací Inženýrských komor V4, u příležitosti představení publikace „Inženýrské stavby zemí V4 – III. díl“.
4. listopadu, Praha AIP
První jednání poroty Inovace roku 2016.
4. listopadu, Praha výstaviště
11.00 hod. Zahájení veletrhu „Památky, MUZEA, řemesla“.
13.00 hod. Konference „Industriální stopy na veletrhů Památky.
15.00 hod. Slavnostní představení veřejnosti nové publikace „Inženýrské stavby zemí V4 – III.díl“.
7. listopadu, Praha Ministerstvo dopravy
Jednání s náměstkem místopředsedy vlády MVDr. Bělobrádka na téma Impaktované časopisy.
7. listopadu, Praha – Holešovice
Slavnostní vyhlášení ceny za architekturu ČKA.
7. listopadu, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář celoživotního vzdělávání Dokumentace staveb – metodická pomůcka A 3.19 – PROFESIS 2016.
Přednášející Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT. Účast 42 členů ČKAIT
9.-11. listopadu Telč
Konference „Barokní sýpky“ pořádaná společností Pro Památky. Účast Ing. Chromý a Ing. Zídek
14. listopadu , Karlovy Vary OK ČKAIT
Kontrola deníku autorizovaných osob - pozváno 21 členů ČKAIT, účast 14 členů ostatní se řádně omluvili.
15. listopadu, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
16. listopadu, Plasy
Setkání zasloužilých statiků ČKAIT v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích. Účast 10 členů ČKAIT
18. listopadu, Praha AIP
Závěrečné jednání poroty Inovace roku 2016
21. listopadu, Karlovy Vary - Krajská knihovna
Seminář celoživotního vzdělávání, téma Zákon o zadávání veřejných zakázek. Účast celkem 52 členů ČKAIT.
přednášející Mgr. Lenka Matochová, Ministerstvo pro místní rozvoj.
23. listopadu, Praha ČKAIT
Jednání vedení IC ČKAIT s Dozorčí radou ČKAIT.
24. listopadu, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT.
24. listopadu, Mariánské Lázně
Mariánskolázeňské dialogy – společné projekty česko-německého příhraničí. Za OK ČKAIT delegován Ing. Miloslav Rychtář.
26. listopadu, Kadaň
Den otevřených dveří – Průmyslová škola stavební a OA Kadaň,
spojená s přednáškou Ing. Zídka „Cena ČKAIT“. Účast Ing. Korbelář, Ing. Chromý, Ing. Zídek
28. listopadu, Karlovy Vary
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.a Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
29. listopadu, Praha Nostický palác
Plenární zasedání ICOMOS
1.prosince, Praha
Řádný sjezd ČSSI, za OP ČSSI Ing. Korbelář, Ing. Klimt, za ústředí Ing. Zídek
2. prosince, Plasy
Adventní setkání v Centru stavitelského dědictví NTM a klášteře v Plasích
Pořádají: OK ČKAIT Karlovy Vary, OP ČSSI ve spolupráci s NTM a NPÚ a městem Plasy pro členy OK ČKAIT Karlovy Vary, Praha, Plzeň
Program: 13.00 - 15.30 Komentovaná prohlídka Centra stavitelského dědictví NTM v Plasích a Kláštera Plasy + drobné občerstvení
16.00 - 17.00 Adventní koncert v Santiniho sále – Prague Cello Quartet
6. prosince, Klášter Teplá
Příprava odborné exkurze na 1. pololetí 2017 spojená s odhalením pamětní desky J.W. Goethe
8. prosince Brno
Řádné zasedání redakční rady Z+i
8. prosince Praha – Viola
Adventní setkání SHS ČMS
8. prosince, Karlovy Vary
Seminář CŽV . Bezbariérové užívání dopravních staveb
Přednáší Ing Renata Zdařilová, Ph.D., FS VŠB TU Ostrava, viceprezidentka ČSSI
9. prosince, Praha - SENÁT PSP
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže INOVACE ROKU 2016.
14. prosince, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady Stavebnictví
14. prosince, Betlémská kaple
Vánoční koncert Stavební fakulty ČVUT Praha
19. prosince, Karlovy Vary
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

PŘÍLOHA 1 - Informace o Inženýrském dnu 2017
Konference „Návrat života do historických center měst“
Konference Návrat života do historických center měst bude pořádána jako:
- Inženýrský den ČKAIT
- Setkání představitelů evropských inženýrských organizací
- Zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno a veletrhu URBIS

Termín a místo konání:
- Středa, 26. dubna 2017
- Brno - Výstaviště
- Začátek v 10:00 hod.

Moderátor celé konference. Prof. Materna, místopředseda ČKAIT

Úvodní blok
- Garant tématu (moderátor bloku) - Mgr.Jiří Vajčner,Ph.D., vrchní ministerský rada MK Ministerstvo kultury,
- Ministerstvo pro místní rozvoj
- Ministerstvo kultury
- Národní památkový ústav
- ICOMOS
- Veřejný ochránce práv - ombudsman
- Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
Prezentace realizovaných projektů – malá a střední města
- Garant tématu (moderátor bloku) – Ing. Zídek – ČKAIT / ČSSI
- Havlíčkův Brod
- Kadaň
- Příbor
- Slavonice
Prezentace realizovaných projektů – velká města + Slovensko
- Garant tématu (moderátor bloku) – p. Honzárek, předseda SHS ČMS
- Opava
- Brno
- Trnava

Cílová skupina:
- Členové ČKAIT, ČSSI
- Státní správa, samospráva
- Stavební úřady
- NPÚ a jeho územní odborná pracoviště
- Odborná veřejnost
- Cca 200-250 osob

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se koná dne 19. prosince 2016 v 15 hodin v kanceláři OK Karlovy Vary.

V Karlových Varech 29. 11. 2016

Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

29. 11. 2016