Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 14. 1.2019

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 14. 1.2019

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 14. 1.2019

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2018

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 12 2018
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 1 077 382,- Kč = 119 %
- odborná činnost celkem 514 246,- Kč = 107 %
celkem režie + odborná činnost 1 591 629,- Kč = 114 %

celkem plán roku 2018 = 1 411 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 10. prosince
11. prosince, Praha
Závěrečné zasedání týmu „Stavba století“.
13. prosince, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Z+i.
17. prosince, Praha NTM
Vernisáž výstavy „ Svatovítské varhany“.
Vánoční koncert NTM.
18. prosince, Praha Fakulta architektury
Výroční zasedání národního komitétu ICOMOS.
10. ledna, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
14. ledna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
17. ledna – 18.ledna Mnichov,
Inženýrský den Bavorské inženýrské komory, účast. Ing. Křeček, Ing. Hladík, Ing Zídek.
21. ledna, Karlovy Vary
Kontrolní činnosti OK ČKAIT Karlovy Vary dozorčí komisí ČKAIT za rok 2018.
22. ledna, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV členů ČKAIT PEIKKO – rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov, přednášející: Ing. Pavel Nádaský, Ing. Milan Sedláček, Ing. Matěj Hrubý, Jaroslav Opavský, PEIKKO CR s.r.o.
22. ledna, Praha Ministerstvo kultury
Vyhodnocení projektu „České a slovenské stavby století“ pořádaného v rámci Evropského roku kultury.
30. ledna, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovy Vary.
5. února, Karlovy Vary, kancelář OK ČKAIT
Řádné zasedání SIA – Krajské rady výstavby Karlovarského kraje.
13. února, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV členů ČKAIT Provádění kontaktních zateplovacích systémů
přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, BASF CR, s.r.o.
14. února, Praha ČKAIT
Zasedání představenstva ČKAIT.
15. února, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
18. února, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2b. Rozhodnutí výboru
-Výbor OK ČKAIT Karlovy Vary navrhl na udělení čestného občanství, případně Ceny města Karlovy Vary Ing.Radko Moschnera, člena Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje.
-Pro konání Valné hromady ČKAIT dne 30. ledna 2019 bylo stanoveno následující rozdělení úkolů:
- Ing. Pavel Pospíšil – řízení Valné hromady
- Ing. Stanislav Potůček – návrhová komise
- Ing. Jaroslav Korbelář – volební komise
- Ing. Martin Hovorka – mandátová komise

3.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2019
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

12.3.2019 Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a
energeticky úsporných stavbách
přednášející: Ing. Valtr Sodomka, Veronika Buková, MESSY s.r.o. a Ing. Walter Sodomka APOKS, Komínová asociace
11.4.2019 PREFA Aluminiumprodukte – střešní a fasádní systémy
přednášející: Ing. Michaela Fulíková, Ing. Jiří Fiala,
Ing. Jiří Slapnička, Ing. Michal Trefil, PREFA
23. 5.2019 BIM a procesy ve výstavbě
přednášející: Petr Matyáš, Odborná rada pro BIM
7.6.2019 24. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 na téma “Podzemní urbanismus ve veřejném prostoru“
přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI,
Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KK se bude konat dne 18. února 2019 v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 17. 1. 2019
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

21. 01. 2019