Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 20.4. 2015

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 20.4. 2015

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 20.4. 2015

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2015
- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za
období 1.1.- 31.3.2015

Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 242 676,- Kč = 27 %
- odborná činnost celkem 75 623,- Kč = 16 %
celkem režie + odb. činnost 2015 318 299,- Kč = 23 % (limit 25 %)

Celkem plán roku 2015 = 1 370 000,- Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 30. března
31. března, Městský úřad Cheb
Jednání se starostou města o výjezdním zasedání představenstva ČKAIT ve dnech 22.-23. května v Chebu
2. dubna, Ostrava- Dolní Vítkovice , studio GONG
Účast na představení publikace Dolní Vítkovice + jednání s Ing. Světlíkem a Ing, arch Goryczkovou a Ing. arch. Pleskotem o konferenci MI KV 2016.
7. dubna, Karlovy Vary , Krajská knihovna
Seminář CŽV - Smluvní vztahy ve výstavbě a nový občanský zákoník přednášející: JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. LL.M., MBA, právník, z řad ČKAIT se zúčastnilo 40 členů.
7. dubna, Karlovy Vary – Krajský úřad
Jednání s hejtmanem JUDr. Havlem o podpoře konference MI KV 2015 ze strany Krajského úřadu.
8.dubna, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Jednání s představiteli firmy Peikko o jejich zapojení do systému vzdělávání ČKAIT
15. dubna, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví
16. dubna, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT
16. dubna, Praha – Španělský sál Pražského hradu
Vyhlášení Historického města roku 2014
17. dubna, Praha – NTM
Pracovní porada s vedením NTM – téma Expozice statiky v Centru stavitelského dědictví Plasy
20. dubna, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Řádné zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.

2.a Nové úkoly pro výbor
Termíny zahájení ústních maturit stavebních oborů:
4.A - stavebnictví - 18.5.15 - účast Ing. Zídek
4.D - TZB - 18.5.15 – účast Ing. Potůček
4.MS - management ve stavebnictví - 25.5.15 – účast Ing. Vávra

2.b Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
21. dubna, Brno Stavební veletrhy
Ouvertura Stavebních veletrhů ve vile Stiassny
22. dubna, Brno Stavební veletrhy
Konference „Rekonstrukce historických a církevních staveb“ v Rotundě pavilonu A výstaviště BVV
23. dubna, Brno Stavební veletrhy
Řádné výjezdní zasedání prezidia ČSSI
27. dubna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání SIA – Rady výstavby Karlovarského kraje
28. dubna, Praha Sokolská 15
Zasedání představitelů „Industriálních stop“
5. května, Žďákovský most
Představení 9. zlaté mince ČNB z edice „Mosty“
11. května, Karlovy Vary OK ČKAIT
Kontrola deníků autorizovaných osob. Pozváno 20 AO.
18. května, Kadaň SPŠS Maturity Kadaň
Třída 4.A - stavebnictví - účast Ing. Zídek
Třída 4.D - TZB - účast Ing. Potůček
19. května, Karlovy Vary - Krajská knihovna
Seminář CŽV - Činnost technického dozoru stavebníka a nový občanský zákoník
přednášející: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
Fakulta stavební, ČVUT Praha
19. května, Praha - Sokolská 15
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví
21. května, Brno - ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Z+i
22.kětna – 23 května, Cheb
Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT
25. května, Kadaň SPŠS Maturity Kadaň
Třída 4.MS - management ve stavebnictví - účast Ing. Vávra
25. května, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Řádné zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.

.2.c Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT
v 1. pololetí 2015
5. 6. 2015 20. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2015
na téma “Církevní stavby a město“
přednášející: ČKAIT, ČSSI, VBI, Saská, Bavorská, Durynská a
Slovenská inženýrská komora,

23. 04. 2015