Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25.5. 2015

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25.5. 2015

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. 5. 2015

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti + rozhodnutí výboru
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 20. dubna 2015
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV 2. pololetí 2015

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2015
+ rozhodnutí výboru OK

- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1.- 30.4.2015.

Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 303 854,00 Kč = 34 %
- odborná činnost celkem 117 324,00 Kč = 25 %
celkem režie + odb. činnost 2015 421 178,00 Kč = 31 % (limit 33,33 %)

Celkem plán roku 2015 = 1 370 000,00 Kč

- Na setkání Malé V4 na Slovensku v Kočovcích byli nominováni Ing. Pavel Pospíšil + Ing. Svatopluk Zídek.
- Výbor OK ČKAIT schválil příspěvek ve výši 2 000 Kč na odbornou exkurzi
pro Ing. Zídka do Berlína (10. - 13. září 2015).

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 20. dubna
21. dubna, Brno Stavební veletrhy
Ouvertura Stavebních veletrhů ve vile Stiassny.
22. dubna, Brno Stavební veletrhy
Konference „Rekonstrukce historických a církevních staveb“ v Rotundě pavilonu A výstaviště BVV.
23. dubna, Brno Stavební veletrhy
Řádné výjezdní zasedání prezidia ČSSI.
27. dubna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání SIA Karlovarského kraje – krajské rady výstavby, novým předsedou SIA Karlovarského kraje byl zvolen Ing. Jaroslav Korbelář, předseda OP ČSSI KV.
28. dubna, Praha Sokolská 15
Zasedání představitelů „Industriálních stop“.
4. května, Praha ČKAIT
Jednání skupiny statiků – expozice „Statika“ v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy.
Dne 22. 5. byl schválen představenstvem ČKAIT text smlouvy o vytvoření expozice Statika.
5. května, Žďákovský most
Představení 9. zlaté mince ČNB z edice „Mosty“.
5. května, Praha NTM
Vernisáž výstavy NTM – „První den po válce“.

6. května, Praha INCHEBA
Jednání výstavního veletrhu „Památky 2015“ na výstavišti Praha - Holešovice.
7. května, Praha AIP
První zasedání poroty 20. ročníku soutěže Inovace roku.
5. května, Praha NTM
Vernisáž výstavy NTM – „Parní stroje v Čechách“.
11. května, Karlovy Vary OK ČKAIT
Kontrola deníků autorizovaných osob. Pozváno 21 AO, omluvilo se 8 osob, které budou pozvány příště.
18. května, Kadaň SPŠS a OA - maturity
Třída 4.A - stavebnictví - účast Ing. Zídek – (nezúčastnil se , omluven z důvodu změny termínu jednání RR časopisu Stavebnictví).
Třída 4.D - TZB - účast Ing. Potůček.
18. května, Praha - Sokolská 15
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
19. května, Karlovy Vary - Krajská knihovna
Seminář CŽV - Činnost technického dozoru stavebníka a nový občanský zákoník
přednášející: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
Fakulta stavební, ČVUT Praha
Semináře se zúčastnilo 61 autorizovaných osob.
21. května, Brno - ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Z+i.
22. – 23 května, Cheb
Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT – podána pouze základní informace. Podrobná informace bude členům výboru poskytnuta dle oficiálního zápisu z jednání.
25. května, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Řádné zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.
25. května, Kadaň SPŠS Maturity Kadaň
Třída 4.MS - management ve stavebnictví - účast Ing. Vávra.

2.a Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
26. května, Praha ČKAIT
Porada předsedů výborů Oblastních kanceláří ČKAIT.
26. května, Praha Sokolská 15
Zasedání představitelů „Industriálních stop“.
27. května, Praha Sokolská 15
Jednání přípravného výboru konference „Problematika řešení brownfieldů“ říjen 2015 v Třebíči.
4. června, Klášter Teplá
Odborná exkurze pro čestné hosty a přednášející konference MI KV 2015.
4. června, Karlovy Vary, Becherplatz
Neoficiální setkání čestných hostů a přednášejících konference MI KV 2015 s představiteli města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.
5. června, Karlovy Vary, Kongresový sál hotelu Thermal
Jubilejní 20. ročník mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovy Vary 2015“
5. června, Karlovy Vary, Karlovarské městské divadlo
Slavnostní večer Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2015.
6. června, Karlovy Vary – Sedlec – Ostrov – Kadaň –Most –Perštejn
Odborná exkurze pro přednášející a čestné hosty konference. Účastníci si hradí náklady z vlastních prostředků.
18. června, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Řádné zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.

.2.b Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT
ve 2. pololetí 2015
17. 9. 2015 Spoje betonových konstrukcí, nosník DELTABEAM
a bezprůvlakové stropy,
přednášející: Ing. Lumír Blažek, Peikko Slovakia s.r.o.
20. 10. 2015 Hydroizolace – Lepení obkladů a dlažeb – systémy PCI
pro bazény a wellness – Balkonové systémy PCI
přednášející: Ing. Petr Obraz, PCI
5. 11. 2015 Budovy s téměř nulovou spotřebou tepla
přednášející: Ing. arch. Josef Smola (požadavky na přípravu a umístění stavby a na
architektonické řešení)
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (požadavky na řešení stavební části stavby)
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (požadavky na technické zařízení budov a
možnosti a způsoby využití obnovitelných zdrojů)
1. 12. 2015 Stavební zákon – Umisťování a povolování staveb po novele
stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
přednášející: JUDr. Vladimír Sedláčková, Ministerstvo pro místní rozvoj

Další schůze výboru se uskuteční ve čtvrtek dne 18. června 2015 od 15.00 hodin.

Ing. Svatopluk Zídek

02. 06. 2015