Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25.8.2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25.8.2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. 8. 2014

Program: 1. Informace o jednáních
+ Kontrola zápisu ze schůze výboru z 16. června 2014
2. Nové úkoly

1.a. Informace

- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Bude doplněno jako informace po dodání výsledků
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.7. 2014.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 487 993,- Kč = 50 %
- odborná činnost 249 885,- Kč = 79 %
celkem režie + odb. činnost 737 873,- Kč = 57 % (rozpočet 58 %)

Rozpočet na rok 2014 1 268 460,00 = 100%

1.b. Kontrola úkolů výboru z 30. 5. 2014 (úkoly Ing. Zídek)
17. června, Praha ČKAIT
Porada předsedů výborů OK ČKAIT
17. června, Karlovy Vary
E-learningové studium – Ing. Zábranský, zásady rozpočtování s využitím moderních technologií – závěr kurzu.
19. června, Praha ČKAIT
Tisková konference ČKAIT – Materiály v památkové péči
23. června, Praha AIP Novotného lávka
Zasedání vedení AIP + odborných společností AIP.
24. června, Plzeň
Jednání s vedením Plzeň 2015 o spolupráci na akci 150. Výročí inženýrských organizací - konference Plasy, za účasti Ing. Špalka
25. června, Praha ČKAIT
Řádné zasedání Rady pro rozvoj profese + Ediční rady ČKAIT
25. června, OK ČKAIT KV
Členy inventarizační komise pro provedení inventarizace prodávaných publikací v OK ČKAIT Karlovy Vary ke dni 30.6.2014 byli jmenování: Jana Jágrová, tajemník OK, Ing. Miloslav Rychtář, člen výboru Oblasti ČKAIT Karlovy Vary.
15. července, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční řady Stavebnictví
15. července, Praha ČKAIT
Jednání přípravného výboru mezinárodní konference „Industriální stopy/ Čtvrt století poté“ v Ostravě
16. července, Praha – NTM
Jednání přípravného týmu pro expozici Statiky v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích,
22. července, Praha ČKAIT
Zasedání Dozorčí rady IC ČKAIT s jednateli IC ČKAIT.
29. července, Praha ČNB
Jednání v ČNB – téma Zlaté mince z edice Mosty
7. srpna, Praha – NTM
Jednání přípravného týmu pro expozici Statiky v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích,
14. srpna, Praha ČKAIT
Řádné jednání redakční rady časopisu Stavebnictví
14. srpna, Praha ČKAIT
Jednání o ekonomických záležitostech konference “Industriální stopy“ v Ostravě za účasti: Ing. Bijok, Ing. Zídek a Jiří Hlinka.
19. srpna, Praha ČKAIT
Poslední zasedání přípravného výboru konference „Industriální stopy/ Čtvrt století poté“ v Ostravě.
25. srpna, Karlovy Vary
Zasedání výboru ČKAIT, oblast KV

2.a Nové úkoly + úkoly Ing. Zídek
28.8 – 31.8. Ostrava
Pravidelné setkání „Malé Visegradské čtyřky“
2.září, České Poříčí
Odborná exkurze Silosil
4. září, Havlíčkův Brod
Konference Památky- Zídek referát v bloku IV.- Ochrana staveb industriálního dědictví
5. - 7. září, Opava
Zahájení EHD 2014
8. září, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Řádná kontrola deníků autorizovaných osob.
9.září, Karlovy Vary
Forma e-learningového studia:
Metody oceňování nemovitostí a jejich aplikace ve stavebnictví - zahájení
lektor: Ing. Petr Ort, Ph.D.
9.- 10. září Ostrava
Zasedání Rady pro rozvoj profese
11. září, Praha
Řádné zasedání prezidia ČSSI
11.září Praha ČKAIT
Prvé zasedání přípravného výboru konference „Mezinárodní spolupráce při hospodaření s vodou a ochraně proti povodním.“
13. září, Třebíč
Den památek techniky + a industriálního dědictví spojený s inaugurací publikace „Industriální topografie – Kraj Vysočina“, (Ing. Zídek referát).
15.- 16.září, Polsko, Krynice
Slavnostní zasedání PZITB k 80. výročí založení. PZITB
18. září, Praha
Řádné zasedání představenstva ČKAIT
19.-21. září, Ostrava
Setkání „Na hranici“ se slovenskými inženýrskými organizacemi
22. září, Karlovy Vary
Zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj
2.b Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT v 2. pololetí
A. Nabídka vzdělávacích programů na období 2. pololetí 2014:
7.10.2014 Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob
přednášející: Ing. Bartoníčková, Mgr. Doležel,
GrECo JLT Czech Republic, s.r.o.
21.10.2014 Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona
přednášející: Jaroslava Nietscheová, prom. právník,
Povodí Vltavy, Praha
JUDr. Václava Koukalová,
členka Společnosti pro stavební právo
18.11.2014 Požární bezpečnost staveb z hlediska elektroinstalačních rozvodů
přednášející: Petr Babor, PROMAT s.r.o.
9.12.2014 Úvod k navrhování pasivních a nulových domů
přednášející: Ing. arch. Josef Smola,
Centrum pasivního domu, Brno

B. Nabídka vzdělávacích programů na období 2. pololetí:
formou e-learningového studia:
Sestavili jsme zvláštní nabídku seminářů, které budou probíhat e-learningovou formou studia. Vždy na začátku a na konci zhruba měsíčního období proběhne společné setkání zájemců o tyto kurzy, ale jinak bude výuka probíhat on-line na internetu.
30.9.-21.10.2014 Právo duševního vlastnictví – autorská práva ve stavebnictví
lektor: Mgr. Ing. David Jedinák
21.10.-18.11.2014 Využití moderních informačních systémů ve stavebnictví lektor: Ing. Miroslav Novotný
18.11.-9.12.2014 Právní minimum autorizovaných osob činných ve výstavbě
lektor: Daniela Bartáková

C. Nabídka vzdělávacích programů ČKAIT – SVI na období 2. pololetí 2014:
3.11.2014 Energetická náročnost budov 2014.

2.c - UPOZORNĚNÍ –NABÍDKA VSTUPENEK NA FOR ARCH Praha

VÝBOR OK NABÍZÍ ČLENŮM OBLASTI ČKAIT KARLOVARSKÉHO KRAJE V KANCELÁŘI (Stará Kysibelská 45, KV)
VOLNÉ VSTUPENKY A NA STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH PRAHA, KTERÝ SE KONÁ VE DNECH 16.- 20. ZÁŘÍ 2014

Další schůze výboru se uskuteční dne 22. září 2014
od 15.00 hodin.

Zapsala: Jana Jágrová ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

V Karlových Varech 26. 8. 2014

02. 09. 2014