Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26.10. 2015

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26.10. 2015

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26. 10. 2015

  1. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2015
   + informace výboru OK
   • Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
    Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1. 1. 2015.- 30. 9. 2015

    Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:

    • režie celkem 633 982,- Kč = 71 %
    • odborná činnost celkem 336 297,- Kč = 71 %

    celkem režie + odb. činnost 2015 970 280,- Kč = 71 % (limit 75 %)
    Celkem plán roku 2015 = 1 370 000,00 Kč

  2. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 14. září
   16. září, Karlovy Vary
   Poradní sbor ředitele Úřadu práce Karlovy Vary.
   17. září, Karlovy Vary
   Seminář CŽV, Spoje betonových konstrukcí, nosník DELTABEAM a bezprůvlakové
   stropy, přednášející: Ing. Lumír Blažek, Peikko Slovakia s.r.o.
   17. září, Praha
   Řádné zasedání představenstva ČKAIT.
   19. září, Teplá
   Odborná exkurze do rekonstruované části Kláštera Teplá spojená s varhanním koncertem doc. Tůmy.
   21. září, kontrola deníku AO
   Bylo pozváno 20 osob ke kontrole deníku autorizované osoby na den 9.11.2015.
   21. září, Praha - AIP
   Řádné zasedání vedení Asociace inovačního podnikání (AIP).
   22. září Praha ČKAIT
   Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
   24. září Praha ČSSI
   Řádné zasedání prezidia ČSSI.
   Aktiv „Městské inženýrství“.
   24. září Karlovy Vary
   Seminář CŽV Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti, přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák. Jedná se o e-learningový kurz, který byl již úspěšně uspořádán v minulém roce.
   29. září, Plasy – Centrum stavitelského dědictví NTM
   Závěrečná konference k programu výstavby Centra stavitelského dědictví NTM + Slavnostní otevření Centra.
   1.- 4. října, Gdaňsk - Polsko
   Zasedání představitelů inženýrských organizací zemí Visegradské čtyřky.
   6. října, Chemnitz – Německo
   Inženýrský den Saské inženýrské komory.
   8. října, Brno
   Řádné zasedání redakční rady Z+i.
   9. října České Budějovice, Krajský úřad
   Jednání s náměstkem hejtmana Jihočeského krahje . téma grant k vydání publikace „Inženýrská topografie – Jihočeský kraj“.
   11.- 13. října, Vysoké Tatry - Stará Lesná
   Odborná konference Slovenské inženýrské komory ‚Zakládání staveb“
   15.- 16. října, Plzeň + Plasy
   Oslavy 150. Výročí založení SIA b Plzni + konference „Hospodaření s vodou“ v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy.
   17. října Den otevřených dveří na stavbách v Karlovarském kraji
   Pořádalo RSS ve spolupráci s pobočkou SPS – pro veřejnost byly přístupné stavby „Spa Wellness Hotel Luxury (dříve Bavorský dvůr“, „Stavební úpravy, přístavba a oprava bytového domu Moravská 28, Karlovy Vary“ a „Dům Rubín – stavební úpravy a přístavba Karlovy Vary č.p. 83, Vřídelní 11“.
   19. října, ČKAIT Praha
   Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
   19. října, ČKAIT Praha
   Úvodní jednání přípravy akcí ke Stavebnímu veletrhu v Brně2016 – (Ing. Janoušková, Ing Tichý).
   20. října, Praha – Top Expo
   Konference TOP – Expo „Stavební investice jako prorůstová opatření ekonomiky ČR“.
   20. října, Karlovy Vary
   Seminář CŽV - Hydroizolace – Lepení obkladů a dlažeb – systémy PCI pro bazény a wellness – balkonové systémy PCI. Přednášející: Ing. Petr Obraz, PCI. Semináře se zúčastnilo 31 osob – členové ČKAIT.
   21. října, Praha – ČSSI
   Řádné zasedání exekutivy ČSSI.
   22. října – 23. října Třebíč, Borovina
   Konference – využití Brownfieldů při rozvoji měst – pořadatel TOP EXPO ve spolupráci s ČSSI a ČKAIT.
   26. října, Karlovy Vary, OK ČKAIT
   Řádné zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.
  1. Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
   31. října, Praha Betlémská kaple
   Slavnostní setkání při příležitosti 150. výročí založení SIA.
   5. listopadu, Karlovy vary Krajská knihovna
   Seminář CŽV - Budovy s téměř nulovou spotřebou tepla
   přednášející:
   • Ing. arch. Josef Smola (požadavky na přípravu a umístění stavby a na architektonické
    řešení)
   • Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (požadavky na řešení stavební části stavby)
   • Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (požadavky na technické zařízení budov a možnosti a
    způsoby využití obnovitelných zdrojů)

   6. listopadu, Praha AIP – Novotného lávka
   Zasedání poroty soutěže Inovace roku 2015
   9. listopadu 2015
   Kontrola deníku autorizovaných osob – bylo pozváno 20 členů naší oblasti.
   12. listopadu, Brno - Technické muzeum
   Konference „Větrné mlýny“
   13. listopadu, Praha AIP – Novotného lávka
   Závěrečné zasedání poroty soutěže Inovace roku 2015

   18. listopadu, Praha ČKAIT
   Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví
   19. listopadu, Praha ČKAIT
   Řádné zasedání představenstva ČKAIT
   21. listopadu – DSA Kadaň
   Den otevřených dveří OA a SPŠS v Kadani – aktivní účast, přednáška Ing. Zídka Industriální stopy.
   23. listopadu, Karlovy Vary, OK ČKAIT
   Řádné zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.

  2. Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT
   ve 2. pololetí 2015

   1.12.2015 Stavební zákon – Umisťování a povolování staveb po novele
   stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
   přednášející: JUDr. Vladimír Sedláčková, Ministerstvo pro místní rozvoj
   4.12.2015 22. Adventní setkání v Teplé
   (pořádá OK ČKAIT a OP ČSSI Karlovy Vary ve spolupráci
   s OK ČKAIT v Plzni a Ústí nad Labem a OP ČSSI v Ústí nad Labem)
   na programu je vystoupení Kvarteta Plzeňské filharmonie
   + prohlídka zrekonstruovaných částí Kláštera v Teplé
   Cena vstupenky byla stanovena na 500 Kč (vč. DPH) za osobu.

Další schůze výboru se uskuteční dne 23. listopadu 2015
od 15.00 hodin.

Zapsala: Jana Jágrová ověřil: Ing. Svatopluk Zídek
V Karlových Varech, dne 30.10.2015

04. 11. 2015