Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 31.srpna 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 31.srpna 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 31.srpna 2009 Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 15.června 2009 2.Informace o jednáních 3. Nové úkoly 1/ Kontrola zápisu z 15.června 2009 - Úkoly uložené dne 15.června byly všechny splněny a to následovně : - Nominace delegace pro setkání „Malé V4“ v Krakově ve dnech 3. -6. září OK ČKAIT KV - Ing. Zídek, Ing. Pospíšil, Ing. Havlan,Ing. Rychtář OP ČSSI - Ing. Krössl, Ing. Kaska, Ing. Baxa, Ing. Černý Nominace byla potvrzena – byla rozeslána informace o programu setkání a určena organizační opatření pro zajištění hladkého průběhu návštěvy. Informaci o činnosti OP ČSSI za uplynulé období od posledního setkání malé V4 v Sarospataku připraví Ing. Krössl, dtto za OK ČKAIT Ing.Zídek - Ing. Zídek oslovil ředitele škol osobním dopisem s výzvou k účasti na Dnu otevřených dveří dne 28. listopadu u příležitosti DSA 2009. Dne 11.8. odeslal elektronickou formou urgenci. Ku dnešnímu dni je přihlášena pouze 1 škola (Kadaň). - Výbor oblasti děkuje kolegům, kteří pracovali v porotách spojených s průběhem FOR ARCH Karlovy Vary v porotě studentské soutěže – Ing. Baxa, Ing. Nedvěd, v porotě FOR ARCH o nejlepší expozici Ing. Rychtář, v porotě Stavba roku Karlovarského kraje Ing. Potůček + Ing. Baum. 2/ Informace o jednáních Ing Zídek informoval : - o jednání přípravného výboru výstavy „Panelová sídliště“, která se konala 17.6. a 6.8. a současném stavu příprav konferencí spojených s o společné vernisáži všech výstav uskutečněných v den pořádání 1. mezinárodní konference „Má průmyslová výstavba bytů budoucnost?“ - o jednání redakční rady časopisu Z+i v Brně dne 18. 6. – značný podíl informací je věnován dění v OK ČKAIT Karlovy Vary - o návštěvě primátorky města Zlín Dr. Ondrové v souvislosti s pořádáním 5.bienále ve Zlíně - o slavnostní konferenci v Sarospataku 3.7.u příležitosti 60. narozenin předsedy regionální organizace Maďarské inženýrské komory Holló Csaby - o 7.přípravné schůzce 5.bienále „Inadustriální stopy“ – aktuální informace viz www.industrialnistopy.cz - 16.července – zasedání redakční rady časopisu stavebnictví. Na titulní straně letištní hala letiště Karlovy Vary – téma vychází z konference Městské inženýrství –„sportovní stavby a město“ - 28.července – návštěva hejtmanky Ústeckého kraje, snaha zapojit kraj do akcí 5. Bienále (letos se neuskuteční) - 6.srpna - zasedání 8.přípravné schůzky výstavy PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ a konference „Má průmyslová výstavba bytů budoucnost?“. Pozvánka bude distribuována spolu s 3.číslem Z+i. - 10.srpna – zasedání přípravného výboru 5. Bienále – aktuální informace viz www.industrialnistopy.cz - 18.srpna – zasedání redakční rady časopisu stavebnictví - Připomínky k číslu 08/2009: Odbavovací hala letiště KV – bez připomínek konstrukce Fotoreportáž KV aréna – bez připomínek Zelená úsporám a projektanti II - důležité informace – zdůraznit databázi expertů ČKAIT Sokolovny a jejich odkaz dnešku (přednáška na konferenci MI KV) – bez připomínek, zajímavé Tvorba bezbariérového prostředí – (přednáška na konferenci MI KV) důležité téma, bez připomínek Most u Suchdola – (projektant Ing. Korbelář OP ČSSI KV) nepřesnosti, jinak bez připomínek Stavby Karlovarského kraje – bez připomínek - 24.srpna – zasedání přípravného výboru 5. Bienále – aktuální informace viz www.industrialnistopy.cz - 25.- 28. srpna návštěva Moskvy (souučást delegace AIP) – jednání s ROIS 3/ Nové úkoly - Nejbližší semináře celoživotního vzdělávání 8. 9. školení o nových technologiích ve vytápění,chlazení a úsporách energií, novinkách ve výrobcích pro komínové systémy a o odstraňováních tepelných a zvukových mostů. 20.10. „Rekonstrukce budov- statika při přestavbách“ (Ing. Šafařík OK ČKAIT KV) 10.11. „Zatížení staveb sněhem“ ((Ing. Studničková – Kloknerův ústav) 10.12. „Zásady navrhování konstrukcí dle EN 1990 a zatížení dle 1991“ (Prof. Holický,DrSc. – Kloknerův ústav) - Kontrola deníku autorizovaných osob termín konání bude stanoven (v září) dodatečně Ing. Šafaříkem - Ing. Zídek koncem měsíce září prověří počet škol, které do té doby budou přihlášeny na Den otevřených dveří a připomene i konání tiskové konference ke DSA, kterou připravujeme na 20.listopad
10. 09. 2009