Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 5. 8. 2019

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 5. 8. 2019

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 5. 8. 2019

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 24.6.2019
2a. Nové úkoly
2b. Rozhodnutí výboru
3a. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2019

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 06 2019
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 440 139,- Kč = 48 %
- odborná činnost celkem 222 788,- Kč = 45 %

celkem režie + odborná činnost 662 927,- Kč = 47 % (plán 50 %)

celkem plán roku 2019 = 1 411 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 24. června
27. června, CSD NTM Plasy
Vernisáž nové stále expozice Národního technického muzea v Centru stavitelského dědictví v Plasích „STATIKA HROU“ a vernisáž výstavy „Česká cena za architekturu“- nominované projekty.
10. července, Praha ČKAIT
Zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
18. července, Sklárna Harrachov
Článek do seriálu Industriální stopy v časopise STAVITEL
5. srpna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
6. srpna. ČKAIT Praha
Jednání Redakční rady časopisu Z+i
8.srpna IC ČKAIT
Porada jednatelů IC ČKAIT + jednání exekutivy ČSSI
14. srpna, ČKAIT Praha
Reakční rada časopisu Stavebnictví
3. září, Společenský sál Krajské knihovny
Seminář CŽV Normy a legislativa v elektrotechnice
přednášející“ Ing. Jiří Horák, LPE s.r.o., Brno
16. září, Karlovy Vary OK ČKAIT
Kontrola deníků autorizovaných osob. Pozváno 20 členů ČKAIT
16. září, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2 b. Rozhodnutí výboru
Výbor OK ČKAIT KV dnes na svém jednání odsouhlasil udělení příspěvku ve výši 500,- Kč pro Ing. Alenu Štikovou na zájezd do Toskánka ve dnech 10.10 – 15.10 2019, který pořádá IC ČKAIT.

3.a Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT ve 2. pololetí 2019
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

10.10.2019 Konstrukční řešení pro navrhování bazénů a wellness
přednášející: Petr Obraz, BASF – PCI ČR
6.11.2019 Práce s fasádami historických budov
přednášející: Ing. Pavel Šťastný, Remmers s.r.o.
28.11.2019 Nové mapové a geografické podklady pro projektování
přednášející: Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřičský úřad Praha
6.12.2019 26. Adventní setkání v pivovaru Zajíc v Kynšperku nad Ohří
Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat
dne 16. září 2019
v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 6. 8. 2019

Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

05. 08. 2019