Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 11. 12. 2017

Informace o z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 11. 12. 2017

Informace o z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 11. 12. 2017

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 6.11.2017
2a. Příprava medailonků
2b. Nové úkoly
2c. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2018

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017 + informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1- 11 / 2017.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 867 111 Kč = 96 %
- odborná činnost celkem 415 269 Kč = 86 %
celkem režie + odborná činnost 1 282 379 Kč = 93 % (plán 91,7 %)
celkem plán roku 2017 = 1 381 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 6. listopadu 2017
7. listopadu, Karlovy Vary KÚ
Jednání s členem Rady KV kraje Ing. Janů – téma konference MI 2018 v Chebu.
8. listopadu, Praha AIP
První zasedání poroty soutěže INOVACE roku 2017.
14. listopadu, Karlovy Vary – OK ČKAIT
Zasedání SIA - Krajské rady výstavby Karlovarského kraje – téma odmítnutí referenda „Replika Vřídelní kolonády“.
14. listopadu, Karlovy Vary – krajská knihovna
Seminář CŽV Energetická náročnost budov 2017.
přednášející: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Akad. arch. Aleš Brotánek (organizuje SVI ČKAIT Praha ve spolupráci s OK ČKAIT KV). Celkem se akce zúčastnilo 27 členů ČKAIT.
15. listopadu, Praha AIP
Druhé zasedání poroty soutěže INOVACE roku 2017.
16. listopadu, Štědrá
Jednání se starostou Františkem Pánkem – příprava Adventního setkání 2017.
16. listopadu, Praha ČKAIT
Zasedání úzké rady stavby století – uzávěrka seznamu 66 staveb České republiky.
20. listopadu, Plasy CSD NTM
Jednání o dokončení expozice Statika.
22. listopadu, Praha AIP
Závěrečné zasedání poroty soutěže INOVACE roku 2017.
22. listopadu Praha
Plenární zasedání ICOMOS.
23. listopadu, Praha ČKAIT
Zasedání představenstva ČKAIT.
25. listopadu, Praha NTM
Sjezd ČSSI.
29. listopadu, Praha ČKAIT
Jednání předsedů OK ČKAIT.
1. prosince, 24. Adventní setkání ve Štědré
Tradiční předvánoční setkání stavebních inženýrů a techniků Karlovarského kraje. Účast nad očekávání - celkem 95 účastníků.
5. prosince, Praha Senát PČR
Slavnostní předání cen INOVACE roku 2017. Zasedání vedení AIP.
6. prosince, Praha ČKAIT
Tisková konference Vysokorychlostní železnice.
6. prosince, Praha , Mánes
Slavnostní setkání zakladatelů ČKAIT k 25. výročí založení ČKAIT.
7. prosince, Praha NTM
Pracovní setkání s tvůrci expozice STATIKA v CSD Plasy.
11. prosince, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.a Příprava medailonků
Připravit medailonky pro jubilanty:
Pro číslo 2-2018:
- Ing. Jan Procházka (Pontika) – 65 let - autor Ing. Baum
- Ing. Jan Froněk 70 let (Pragoprojekt) - autor Ing. Baum
- Ing. Jaroslav Čtvrtník (KV) 70 let – autor Zídek
Pro číslo 3-2018:
- Miroslav Sieger (Žatec) 65 let – autor Zídek

2b. Nové úkoly
12. prosince, ČKAIT Praha
Závěrečná porada roku 2017 k celostátnímu kolu studentské soutěže v roce 2018.
13. prosince, ČKAIT Praha
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
14. prosince, Krajská knihovna Karlovarského kraje
Seminář CŽV -Keramické obklady a dlažby – velké formáty, vady obkladů a dlažeb v praxi
přednášející: Dr. Eduard Justa - Silikátový svaz a Cech obkladačů.
14. prosince, ČKAIT Praha
Redakční rada časopisu Z+i
20. prosince, Saská inženýrská komora Drážďany
Jednání o poskytnutí dotace EU na Konferenci Městské inženýrství v rámci programu Euregio Egrensis.
15. ledna 2018, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.c Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2018
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary; Závodní 378/84

20.2.2018 Jedinečné systémová řešení PI v oblastech ETICS, obkladů, dlažeb a sanací staveb
přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, Per Obraz, PCI, BASF
15.3.2018 Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí
přednášející: Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna, IDEA StatiCa
10.4.2018 Stavební deník – proč a jak
přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
12.4.2018 Novela stavebního zákona od 1.1.2018
přednášející: Mgr. Jana Machačková, ministerstvo pro místní rozvoj
8.6.2018 23. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2018 na téma
„Doprava ve městě“
19.6.2018 Práva a povinnosti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského
dozoru a jejich vzájemné vazby při realizaci stavby
přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická CSc.

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se bude konat dne 15. ledna 2018 v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 12. 12. 2017
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

19. 12. 2017