Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Klub stavitelů Libereckého kraje.

Klub stavitelů Libereckého kraje.

Tento "Klub" je volně přístupné seskupení inženýrů a techniků zajímajících se o nejnovější informace z krajského, celostátního i světového stavitelství, a to v celé rozmanité šíři tohoto oboru.
Klub se pravidelně schází první úterý v měsíci od 15.00 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Liberec.
Besedy, exkurze, někdy i přednášky se konají dle návrhů i přání jednotlivých členů Komory.
Účast na těchto akcích je zahrnuta do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Program činností Klubu stavitelů v měsících 6 - 12/2012:
- 12. 6. exkurze na stavbu "Změna starých městských lázní na obrazovou galeriri"
- 3. 7. exkurze na dostavbu libereckého bazénu
- 4. 9. setkání v budově Městkého úřadu Jilemnice - problematika současné situace ČKAIT, poznámky z letošního Shromáždění delegátů ČKAIT v Praze
- 2. 10. beseda na téma - "Přítomnost a budoucnost nanotechnologie". Účast rektora Technické univerzity Liberec pana prof. Dr. Ing. Kúse, nebo některého z jeho kolegů
- 6. 11. beseda na téma - "IPRIM - Integrovaný plán rozvoje Liberce"
- 4. 12. beseda na téma - "Stav současného stavebního práva".

28. 06. 2012