Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komise celoživotního vzdělávání ČKAIT

Komise celoživotního vzdělávání ČKAIT


Jménofunkce
Doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBApředseda
Ing. Pavel Ficekčlen
Ing. Jiří Frýbačlen
Ing. Svatava Henková, CSc.člen
Ing. Miroslav Najdekr, CSc.člen
Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.člen
Ing. Pavel Vacekčlen

25. 9. 2009
29. 09. 2009