Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

KONFERENCE: Fórum dřevěných konstrukcí 2020 - Provětrávané vzduchové mezery obvodových plášťů a střech

KONFERENCE: Fórum dřevěných konstrukcí 2020 - Provětrávané vzduchové mezery obvodových plášťů a střech

Tradiční konferenci Fórum dřevěných konstrukcí s podtitulem Provětrávané vzduchové mezery obvodových plášťů a střech se koná v pátek 7. 2. 2020, od 10 hod.
 
Fórum pořádá ČKAIT v rámci veletrhu Střechy Praha, který se koná 6. - 8. 2. 2020.
Více k účasti Komory na veletrhu (zde).
 

Fórum dřevěných konstrukcí 2020

ANOTACE:
Navrhování a skutečná praxe při navrhování a realizaci provětrávaných obvodových plášťů a střech.
Vyjádření odborníků ke konkrétním problémům realizovaných obvodových plášťů a střech; k navrhování střech podle technických podkladů výrobců střešních krytin a systémů z pohledu:
  • ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech – Základní ustanovení;
  • ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky a ČSN EN ISO 6946:2018 Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda;
  • posuzování a certifikace provětrávaných mezer;
  • soudního znalce;
  • technického dozoru.
PROGRAM:
  • 10:00 - 10:25 hod. - Úvod a poruchy při provádění provětrávaných vzduchových mezer, Ing. Michal Pánek;
  • 10:25 - 11:25 hod. - Vzduchové dutiny ve stavebních konstrukcích, Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., specialista v oboru tepelné ochrany budov;
  • 11:25 - 12:00 hod. - Navrhování vzduchových provětrávaných mezer střech, použití podkladů od výrobců střešních systémů pro navrhování provětrávaných vzduchových mezer z pohledu soudního znalce, Ing. Eva Hellerová, soudní znalec v oblasti střech;
  • 12:00 - 12:45 hod. - Problematika požární bezpečnosti větraných a atypicky řešených fasád, Ing. Zbyněk Valdman, odborník v oboru požádní bezpečnost staveb;
  • 12:45 - 13:30 hod. - Certifikace systémů a výrobků podle EPS, MW, Ing. Jan Tripes, hlavní specialista v oblasti tepelné techniky, pobočka České Budějovice TZÚS Praha, s.p.
   Změna programu vyhrazena.
URČENO:
Autorizovaným osobám i odborné veřejnosti, zejména pro projektantům, zhotovitelům staveb a zhotovitelům střech.
 
 
DATUM KONÁNÍ:
pátek 7. 2. 2020, 10 - 14 hod.
MÍSTO:
Výstaviště PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9-Letňany, konferenční sál č. 1
POŘÁDÁ:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212
v rámci veletrhu Střechy Praha

PŘIHLÁŠENÍ:

elektronicky

Voucher pro vstup bude zaslán přihlášeným e-mailem dne 4. 2. 2020 odpoledne. Doklad opravňuje k přístupu do areálu před jeho oficiálním otevřením (od 9:30 hod.).
 
Seminář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
----------------------

 

Termín