Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Návrh na usnesení valné homady - odpověď ČKAIT

Návrh na usnesení valné homady - odpověď ČKAIT

Vážení kolegové,
Inženýři Odvody,Harzer,Kraus,Zapletal a Forejt
členové OK ČKAIT Karlovy Vary

Vážení kolegové,
na řádném zasedání výboru OK ČKAIT v Karlových Varech dne 9.12. jsme projednali Váš návrh na zařazení jako jeden z bodů usnesení Valné hromady ČKAT naší oblasti, která se koná dne 2.února 2009, povinnost členů ČKAIT předkládat své projekty ČKAIT ke kontrole kvalitního provádění práce.
Váš návrh nemůžeme účastníkům Valné hromady doporučit pro začlenění do usnesení z následujících důvodů :
  1. Omezení svobodného výkonu povolání, kterým by povinnost předkládat komisi ČKAIT 1 x za 3 roky své projekty k posouzení jejich kvalit, by nesporně bylo, je možno uložit pouze zákonem – ne vnitřními předpisy ČKAIT. Komora však nemá, jak víte, zákonodárnou iniciativu.
  2. Váš návrh, silně diskriminuje část autorizovaných osob, která se věnuje projektování – o tom jak by byly kontrolovány osoby zabývající se realizací staveb se ve svém návrhu nezmiňujete. Ale ani v tomto případě (i když to nenavrhujete) nemůže nikdo jiný ze zákona provádět na stavbě kontrolu výkonu povolání nežli státní dohled.
  3. Zkontrolovat každý rok výkon 1/3 členů by znamenalo zkontrolovat ročně cca 8 700 autorizovaných osob. Pokud by každou osobu kontrolovala pouze 3 členná komise a pouze 3 hodiny znamenalo by to odpracovat ročně 63 000 hodin. Komora nemá odborné zaměstnance – všechny odborné funkce v komoře jsou vykonávány dobrovolně a konkrétní řádně zvolená autorizovaná osoba má nárok pouze na úhradu náhrady ztráty času (v současné době 300,- Kč/hod) – znamenalo by to vyplatit ročně na mzdách 18,9 milonů Kč (to znamená, že při zachování stávajícího rozsahu služeb, by na jednoho člena ČKAIT připadlo navýšení členských příspěvků ročně cca o 700,- Kč.) Pro komoru by to znamenalo při měsíčním příjmu 5000,- Kč (s ohledem na výši zdanění) zajistit cca 380 dobrovolníků ochotných měsíčně odpracovat po celý rok s výjimkou prázdnin cca 16.5 hodiny (za 300,- Kč/hod).
Mohli bychom shromáždit daleko více argumentů k tomu, abychom zdůvodnili nereálnost Vašeho návrhu, ale myslíme, že pouze tento výčet plně dostačuje.

S pozdravem za výbor OK ČKAIT v Karlových Varech

Ing. Svatopluk Zídek
předseda výboru a
přednosta kanceláře ČKAIT Adresáti : v dopise uvedení signatáři
+ členové výboru OK ČKAIT KV
18. 12. 2008