Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování konstrukcí.....

Navrhování konstrukcí.....

V OK ČKAIT Pardubice jsou k zakoupení publikace, uvedené v příloze.
Pro osoby s autorizací statika a dynamika staveb a mosty a inženýrské konstrukce jsou publikace k vyzvednutí zdarma.

07. 01. 2011