Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Obec architektů

Obec architektů

Adresa
Revoluční 23, 110 00 Praha 1
Zástupce
Ing. arch. Miloš Grigorij Parma - předseda
Telefon
+420 257 535 032
www
http://www.architekt.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR