Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborná exkurze – Návštěva kláštera Teplá

Odborná exkurze – Návštěva kláštera Teplá

Oblast České komory autorizovaných inženýrů a techniků Karlovarského kraje a oblastní pobočka Českého svaz stavebních inženýrů Karlovy Vary Vás osobně, Vaše rodinné příslušníky, případně Vaše přátele, zvou k návštěvě rekonstruovaného Kláštera v Teplé. Návštěvu kláštera spojíme s návštěvou varhanního koncertu předního českého varhaníka mistra Jaroslava Tůmy. Více najdete v termínové listině http://www.ckait.cz/content/odborna-exkurze-navsteva-klastera-tepla

03. 08. 2015