Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Plánované akce CŽV na II. pololetí 2006

Plánované akce CŽV na II. pololetí 2006

V měsíci září: - Stavební zákon, platný od 1.1.2007 - Legislativní požadavky zákona o odpadech, odpadové hospodářství původce se zaměřením na stavebnictví. V měsíci říjnu: - Správní řád v oblasti výstavby - Akustika a osvětlení - CD PROFESSIS - Nízkoenergetické stavby - Autorizovaný inspektor ve stavebním procesu V měsíci listopadu: - BOZP - aktuální změny v předpisech - Nové povinnosti pro uchovávání a vyřazování dokumentů (archivní řád) - Výkony a honoráře v projektové činnosti autorizovaných osob - Stavební zákon, platný od 1.1. 2007 V měsíci prosinci: - Energetická certifikace budov TERMÍNY AKCÍ BUDOU UPŘESNĚNY, SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY - termínovou listinu OK ČKAIT Ústí n.L.
31. 05. 2006