Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Poradenství pro bezbariérové užívání staveb

Poradenství pro bezbariérové užívání staveb

Poradenství v celé šíři problematiky bezbariérového užívání pozemních a dopravních staveb je poskytováno v Praze a Ostravě.
 
V Praze pravidelně každou lichou středu v prostorách Střediska vzdělávání a informací ČKAIT, a to se zaměřením na bezbariérové řešení pro zrakově postižené osoby, zejména u dopravních staveb.
V Ostravě je poradenství zajištěno každou poslední středu v měsíci v prostorách OK ČKAIT Ostrava.
 
Poradenství je poskytováno osobně. Dotazy je možné zasílat také e-mailem.
 
Předmětem dotazů jsou zejména hmatové úpravy pozemních komunikací a veřejných prostranství pro zrakově postižené a principy úprav u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb.
 
Služba je pro členy ČKAIT zdarma.
 
PRAHA
 
  • Každou lichou středu v měsíci, 15 – 17 hod.
 
OBJEDNÁNÍ:
Mgr. Stropková, estropkova@ckait.cz, Tel.: +420 227 090 211
MÍSTO KONÁNÍ:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
 
 
OSTRAVA
 
  • Každou poslední středu v měsíci, 14 – 16 hod.
 
OBJEDNÁNÍ:
ostrava@ckait.cz, tel.: +420 555 508 432
MÍSTO KONÁNÍ:
Oblastní kancelář ČKAIT Ostrava, ul. 28. října 150, Ostrava