Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Poradenství pro bezbariérové užívání staveb

Poradenství pro bezbariérové užívání staveb

Upozornění!
V době letních prázdnin (červenec a srpen) se Poradenství pro bezbariérové užívání staveb nekoná.
Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu estropkova@ckait.cz.

04. 06. 2012