Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přeměna odpadů na zdroje

Přeměna odpadů na zdroje

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci osvěty a vzdělávání pro přípravu na přechod k oběhovému hospodářství organizuje celostátní soutěž "Přeměna odpadů na zdroje". Soutěžní projekty a práce můžete zasílat do 15. ledna 2017 na email druhotnasurovina.soutez@mpo.cz
Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v březnu 2017.

V příloze najdete letáček se základními informacemi, další podrobné údaje o soutěži včetně přihlášky najdete na internetové stránce www.mpo.cz

02. 11. 2016