Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, 4. vyd." v OK Plzeň

Publikace "Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, 4. vyd." v OK Plzeň

OK Plzeň oznamuje, že má k prodeji aktualizovanou verzi publikace "Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby" za cenu 135,- Kč pro AO, 180,- Kč pro ostatní odbornou veřejnost.
Kolektiv autorů
Vydavatel: IC ČKAIT 2014, 4. vydání
Formát, počet stran: A5, str. 92
Vysvětlení a informace o podmínkách výkonu činnosti autorizovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., (autorizační zákon) v intencích dalších právních předpisů (stavební zákon, zákon o živnostenském podnikání, zákon o zadávání veřejných zakázek), jejich jednotná aplikace v praxi. Publikace je určena především autorizovaným inženýrům a technikům - členům ČKAIT, slouží také jako potřebná pomůcka pracovníkům stavebních úřadů, živnostenských úřadů, případně investorům veřejných zakázek; usnadňuje orientaci při posuzování působnosti autorizovaných osob ve výstavbě v návaznosti na obor či specializaci autorizace. Definuje obsah oborů a specializací autorizace, rozsah působnosti a výkon činnosti autorizovaného inženýra a technika. Uvádí základní pojmy z oblasti živnostenského podnikání ve výstavbě.

22. 08. 2014