Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Dřevěné mosty a lávky" k prodeji v OK Plzeň

Publikace "Dřevěné mosty a lávky" k prodeji v OK Plzeň

Autoři: Roman Fojtík, Antonín Lokaj, Jiří Gabriel
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., Praha 2017
Formát, počet stran: B5, V8, 158 stran
ISBN: 978-80-88265-04-7
Tato publikace zajímavě doplňuje současnou literaturu s problematikou dřevěných konstrukcí. Publikace má poměrně široký záběr začínající kapitolou o historickém vývoji dřevěných mostů ve světě od starověku po současnost, která je jakýmsi úvodem do samotného tématu mostních objektů. Následuje obsažná výpočtová část s postupy návrhu dřevěných konstrukcí, výpočty zatížení a samotnými návrhy různých typů dřevěných mostních konstrukcí podle příslušných norem ČSN EN. S životností dřevěných konstrukcí velice úzce souvisí poruchy způsobené biologickými a abiotickými činiteli, proto autoři podrobně rozebírají degradační procesy dřeva a navrhují opatření ochrany dřeva před napadením nejzákeřnějšími dřevokaznými houbami či jak zabránit delaminaci LLD. V kapitole „Konstrukční zásady“ má čtenář možnost nastudovat konstrukční detaily a vhodné způsoby izolace nosných prvků, díky kterým dřevěné mosty a lávky mohou přetrvat staletí. Kniha se uzavírá kapitolami o postupech pravidelných prohlídek a správné údržbě mostních objektů. Publikaci vhodně doplňuje několik vřazených odpočinkových kapitol jako např. „Atlas dřevin“, „Atlas typů dřevěných mostů a lávek“, „Atlas dřevokazných hub“ a „Atlas poškození konstrukcí mostů a lávek v ČR“. Publikace je cílena především na projektanty, pro které přehledně sumarizuje výpočetní postupy podle současně platných norem a konstrukční zásady pro návrh dřevěných mostů a lávek.
Cena pro autorizované osoby 330,- Kč, pro ostatní odbornou veřejnost 390,- Kč.

25. 10. 2018