Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Publikace "EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Autor: kolektiv autorů, překlad Ing. Jindřich Řičica
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., 2017, 1. vydání
Formát, počet stran: A4, vazba V2, 74 stran

Cena:
205,-- Kč pro odbornou veřejnost
195,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT

Popis:
Účelem příručky je poskytnout doporučení pro charakteristické vlastnosti čerstvého betonu a pro metodu jeho uložení pomocí licí roury ve vrtaných pilotách a podzemních stěnách, umožňující zhotovení vysoce kvalitních prvků. Jsou zde navrženy změny metod používaných pro specifikaci betonové směsi a metod používaných pro zkoušení směsi. Principy mohou být také použity pro jiné formy hlubinných základů (např. pro pilotování průběžným šnekem).

Publikaci vydává Informační centrum ČKAIT společně s Asociací dodavatelů speciálního zakládání (ADSZS). Spolupráci obou organizací se dostává našim odborníkům z této oblasti do rukou český překlad příručky, která v anglickém znění vyšla na jaře roku 2016. Jedná se o velmi důležitý materiál, který vznikl ve snaze o řešení specifických problémů betonáže hlubinných základů. Závažnost poruch betonů, vznikajících s nástupem nových receptur a postupů výroby betonu zhruba v první dekádě 21. století, a jejich narůstající četnost vyžadovala rychlá opatření. ADSZS se jako člen Evropské federace dodavatelů zakládání (EFFC) účastnila mezinárodních diskusí o nově vznikajících problémech s touto betonáží od počátku jejich výskytu.

02. 10. 2017