Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi", 2. vyd., k prodeji v OK Plzeň

Publikace "Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi", 2. vyd., k prodeji v OK Plzeň

OK Plzeň oznamuje, že má k prodeji metodickou pomůcku "Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi", Jindřich Pater, 2. vydání, Praha 2016.
K prodeji je za cenu 95,- Kč pro autorizované osoby, 130,- Kč pro ostatní odbornou veřejnost.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - MP 2.6.2
Autor: Jindřich Pater
Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, 2016
Formát, počet stran: A5, brož., str. 48, 2. vydání
Stavební zákon přinesl do právních předpisů ve výstavbě nový pojem: koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Následně je pojem podrobně definován v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. Nové pojmy, koordinátor BOZP a plán BOZP, přinesly nové povinnosti všem účastníkům výstavby jak při přípravě stavby (včetně projektové přípravy), tak i při realizaci stavby (včetně provádění, provozování a údržby staveb). Předmětem 2. vydání této publikace jsou povinnosti, odpovědnosti a vztahy, vyplývající pro účastníky výstavby z výše uvedeného.

10. 02. 2017