Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "NAVRHOVÁNÍ KONTAKTNÍCH SYSTÉMŮ - ETICS" k prodeji v OK ČKAIT Ústí nad Labem

Publikace "NAVRHOVÁNÍ KONTAKTNÍCH SYSTÉMŮ - ETICS" k prodeji v OK ČKAIT Ústí nad Labem

Autoři: Milan Machatka, Pavel Svoboda
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., Praha 2017
Formát, počet stran: A5, V1, 36 stran

Cena:
125,-- Kč pro odbornou veřejnost
110,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT

Popis:
Pomůcka "Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)" je určena pro navrhování ETICS z pěnového polystyrenu (EPS), nebo z minerální vlny (MW), s omítkou, případně s omítkou a nátěrem, přičemž jeho spojení se zateplovanou konstrukcí je zajištěno pomocí lepicí hmoty nebo lepicí hmoty a hmoždinek. Obsahuje související základní pojmy, přehled hlavních souvisejících norem a předpisů, informace k souvisejícím dokumentacím, přehled základního rozdělení ETICS a hlavní legislativní podmínky pro uvádění ETICS na trh. V oblasti samotného navrhování vychází ze základních požadavků na stavby podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

05. 09. 2018