Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Navrhování základových a pažících konstrukcí" k vyzvednutí v OK Olomouc

Publikace "Navrhování základových a pažících konstrukcí" k vyzvednutí v OK Olomouc

V OK Olomouc, Jungmannova 12, je připravena k vyzvednutí publikace z nabídky IC ČKAIT "Navrhování základových a pažicích konstrukcí, příručka k ČSN EN 1997", autor Jan Masopust. Příručka doplňuje řadu publikací vydanou k Eurokódům v minulých letech.
Na základě rozhodnutí Představenstva ČKAIT bude tato publikace zdarma oproti podpisu vydávána AO autorizovaným v oboru Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce a Geotechnika.
Prodejní cena pro AO jiných oborů je 320,- Kč, prodejní cena pro odbornou veřejnost 385,- Kč.
Úřední dny pondělí a středy 8.00-11.30 a 12.30-16.00 hod.

15. 02. 2013