Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Stavební zákon 183/2006 ve znění účinném k 1.1.2018" k prodeji v OK

Publikace "Stavební zákon 183/2006 ve znění účinném k 1.1.2018" k prodeji v OK

Vydavatel, rok vydání: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., 2017
Formát, počet stran: A5, vazba V2, str. 204
ISBN: 978-80-87438-92-3

Ke dni 31. 7. 2017 byl stavební zákon celkem 22x novelizován. Publikace obsahuje úplné znění zákona (po zapracování všech změn) k tomuto datu. V textu úvodního komentáře, je přehled a informace k vybraným novelám a cenný přehled dalších prováděcích předpisů.

19. 01. 2018