Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář RK Praha – Nesprávně určený rozsah revize i revizní zprávy elektroinstalací

Seminář RK Praha – Nesprávně určený rozsah revize i revizní zprávy elektroinstalací

Přednášející:
Ing. Miloslav Valena, revizní technik a soudní znalec v oboru revizí elektrických zařízení, člen TNK 22
 
 
Anotace:
Přednáška chce především poukázat na některá rizika při provádění revizí i následném zpracování revizní zprávy a ukázat, jakým způsobem tuto činnost ovlivňuje nedostatečné či nesprávné určení vnějších vlivů, chybné doporučení revizních lhůt, podcenění správného rozsahu revize a v neposlední řadě pak i získávání relevantních podkladů a informací nejen od projektanta, ale i od montéra, nutných pro objektivní zpracování revizní zprávy, a to zejména po 1.6.2019. Prolínajícím tématem celé přednášky pak jsou opakující se mýty i pravda o nich v praxi revizního technika pohledem soudního znalce.
 
 
Program:
1) Investor nebo provozovatel a jeho úloha při přípravě a provádění revizí z pohledu soudního znalce
2) Nové požadavky na projektanta, montážní firmu i revizního technika
3) První zkušenosti z praxe
4) Zrušení národních příloh v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a důsledky z toho plynoucí
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
24.9.2019
Čas konání:
14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Moderuje:
Ing. Eva Patáková
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 27
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010961 Pavel Vávra
2 0012164 Lubomír Mrštný
3 0011199 Ing. Dalibor Doubek
4 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
5 0011671 Ing. Roman Franěk
6 0010178 Ing. Petr Feierfeil
7 0012435 Jaromír Štursa
8 0008165 Ing. Jiří Ťoupal
9 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
10 0701107 Ing. Jiří Srb
11 0013402 Ing. Pavel Nováček
12 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
13 0012044 Jiří Klaudis
14 0011165 Ing. Tomáš Tajtl
15 0010118 Ing. Jaromír Bukovský
16 0012442 Pavel Krištiak
17 0014161 Ing. Josef Mezek
18 0012365 Ing. Petr Šanda
19 0008518 Jan Rochl
20 0010276 Ing. Jan Vybíral
21 0009407 Ing. Ladislav Vala
22 0012715 Vlastimír Ježek
23 0009996 Ing. Jiří Tencar Ph.D.
24 0013571 Radek Šuch
25 0013875 Pavel Možkovský
26 0008877 Ing. Šárka Navarová Ph.D.
27 0009761 Karel Michal
28 0012201 Ing. Jana Pavlíková
29 0011431 Ing. Viktor Lomoz
30 0006969 Ing. Antonín Kos
31 0006471 Ing. Ota Kárník
32 0009042 Ing. Ivo Štolc
33 0007708 Václav Klaboch
34 0006965 Ing. František Stejskal
35 0012057 Ing. Jaroslav Tlapa
36 0002742 Ing. Bohumil Ouda
37 0001534 Jan Pokorný
38 0000975 František Kábele
39 0001352 Ing. Jiří Bulis
40 0002595 Vladimír Verner
41 0007811 Jan Nováček
42 0010683 Josef Vojan
43 0011685 Ing. Petr Nezmeškal