Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

​Dotační programy státní správy ČR

​Dotační programy státní správy ČR

Dotační programy státní správy ČR

Komise ČKAIT EPBDII seznamuje členy Komory i širokou veřejnost s nejdůležitějšími dotačními programy státní správy ČR.


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.oppik.cz/dotacni-programy/ - OP PIK  dotační programy a dotace pro podnikatele a firmy

Ministerstvo pro místní rozvoj
www.irop.mmr.cz/vyzvy/seznam/ - IROP včetně dotací pro bytové domy i sociálního bydlení

Operační program životního prostředí
www.opzp.cz/vyzvy/ - přehled vyhlášených výzev

Státní fond životního prostředí
www.novazelenausporam.cz/ - dotace pro RD a BD - nová zelená úsporám
https://www.sfzp.cz - ostatní dotace

Státní intervenční zemědělský fond
www.szif.cz/cs/prv - program rozvoje venkova
09. 08. 2018