Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Společná pracovní pomůcka MMR a ČÚZK k problematice zápisu stavebních objektů do RÚIAN

Společná pracovní pomůcka MMR a ČÚZK k problematice zápisu stavebních objektů do RÚIAN

K 1. 1. 2018 byl bez náhrady zrušen § 120 stavebního zákona, tj. možnost užívat stavbu na základě oznámení záměru započít s užíváním stavby. Dokončené stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona nebo stavby, které vyžadovaly stavební povolení, a jejichž vlastnosti mohl budoucí uživatel ovlivnit (dále jen „stavební objekty“), nebudou vyžadovat kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí, tj. bude možné začít s jejich užíváním po provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Uvedené může způsobit problémy při zápisu stavebních objektů a změn stavebních objektů, které budou dokončeny po 1. 1. 2018, do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).

 

Bližší informace a postupy řešení naleznete na http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Zapis-stavebnich-objektu-do-RUIAN-po-1-1-2018-(1)

 

11. 01. 2018