Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavba roku Středočeského kraje 2016

Stavba roku Středočeského kraje 2016

Soutěž je vypsána pod záštitou hejtmana Středočeského kraje. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu,
za účasti spolu vypisovatelů soutěže.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou
ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Do soutěže se mohou hlásit stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní
stavby - bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby - stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby.

Soutěž je určena pro stavby na území Středočeského kraje bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1. 1. 2013 do 1. 7. 2016. Do soutěže se mohou přihlásit pouze stavby, které nebyly oceněny v předchozích ročnících soutěže.

Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavební dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování, projekci nebo realizaci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby, a která zdokumentuje zrealizované dílo níže uvedeným způsobem a uhradí prezentační poplatek. Přihlášku do soutěže může podat i organizátor jiné přehlídkové soutěže, pokud uhradí registrační poplatek, vyplní přihlášku a krycí list, a pokud přihlašovaná stavba nebyla posuzována v minulých ročnících.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 1. 7. 2016

Podrobné informace a podmínky soutěže naleznete na www.stavbaroku.cz

08. 06. 2016