Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

TÉMATICKÝ A POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ČÍNY

TÉMATICKÝ A POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ČÍNY

Průzkum zájmu u členů ČKAIT oblast Olomouc o odborný zájezd na stavby v Číně.
Předběžný průzkum bude ukončen 15.května 2009, pořadník bude tvořen podle došlých přihlášek na adresu: ckait-ol@volny.cz
Dotazy zodpoví Ing.Machalec tel. 606707113
TÉMATICKÝ A POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ČÍNY
27. 04. 2009