Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Upozornění na uzávěrku přihlášek Ceny ČKAIT

Upozornění na uzávěrku přihlášek Ceny ČKAIT

Připomínáme uzávěrku přihlášek do soutěže ČKAIT Cena inženýrské komory. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 2013. Přihlášku do soutěže a její přílohy je potřeba zaslat do tohoto data na vaší oblastní kancelář.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na shromáždění delegátů ČKAIT 29. března 2014.
Podmínky soutěže najdete na http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-10-rocniku-souteze-ckait-cena…

23. 10. 2013