Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení valné hromady ČKAIT – oblasti Jihlava konané dne 11. 1. 2012

Usnesení valné hromady ČKAIT – oblasti Jihlava konané dne 11. 1. 2012

 1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti OK ČKAIT Jihlava
  2. Plán činnosti OK ČKAIT Jihlava na r. 2012
  3. Volby nového výboru OK Jihlava-zvoleni Ing.Konicar Jan,Ing.Vaverka Karel,Ing.Hořejší Pavel,Ing.Pohanka Leoš,Honzárek Libor,Ing.Bolcek Svatopluk,Ing.Musil Zdeněk. Do DK Brno byl zvolen Ing.Fr.Kavina.

 2. Valná hromada bere na vědomí:
  1. Informaci předsedy prof.Ing.A.Materny,CSc.,MBA-prvního místopředsedy ČKAIT o činnosti komory
  2. Informaci o činnosti DR ČKAIT přednesenou Ing. Holým
  3. Zprávu Ing.Š.Janouškové o činnosti IC a edičním plánu na rok 2012
  4. Vystoupení hostů – zástupců kraje a magistrátu města Jihlavy

 3. Valná hromada ukládá:
  1. Výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro r. 2012, vyhodnotil závěry dnešní diskuse, vystoupení účastníků VH a náměty z ní se trvale zabýval.
  2. Výboru oblasti, aby se zabýval připomínkami a podněty členů ČKAIT OK Jihlava.
  3. Valná hromada zvolila delegáty na Shromáždění delegátů konané v Praze dne 17.3.2012: Ing.Bolcek Svatopluk,Honzárek Libor,Ing.Konicar Jan,Ing.Vaverka Karel,Ing.Hořejší Pavel,Ing.Uhlíř František, náhradníky Ing.Tripal Bohumil,Ing.Sojka Jaroslav,Ing.Musil Zdeněk a uložila jim podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.
18. 01. 2012